16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

GIKK FOR OPPLØSNING: De rødgrønne, med støtte fra både FrP og Rødt, vant frem i slaget om Viken i kommunestyret tirsdag kveld. Møtet ble avholdt digitalt. (Arkivfoto: Alexander Jansen / Drm24)

Drammens folkevalgte vendte tommelen ned for Viken

I et ekstraordinært kommunestyremøte var turen kommet for Drammen kommune å si sin mening om Vikens skjebne. Det endte med knappest mulig flertall for en skroting av storfylket.
Annonse

Bakgrunnen for behandlingen fra Drammens folkevalgte er at kommunene er bedt om å levere sine høringsinnspill før fylkestinget i Viken skal avgjøre egen skjebne i slutten av februar. Og partiene lokalt valgte i stor grad å følge sine respektive nasjonale føringer i avstemmingen om oppløsning eller ikke, skriver DRM24.no.

Før kommunestyremøtet var det formannskapet som skulle debattere saken og levere sin innstilling. Her endte det med knappest mulig flertall (8 mot 7 stemmer) for en oppløsning, på bakgrunn av et forslag fremmet av Senterpartiets Simon Nordanger på vegne av AP, SP, SV og Rødt om å oppløse Viken og reetablere Buskerud. Forslaget fikk også subsidiært Fremskrittspartiets stemmer da eget forslag falt.

Annonse

På motsatt side fremmet Høyres gruppeleder Kristin Surlien forslag om å beholde Viken på vegne av konstellasjonen Høyre, Venstre, KrF og Miljøpartiet.

Til det påfølgende kommunestyremøtet hadde rådmannen på forhånd levert en saksutredning uten innstilling. Her fremmet både Fremskrittspartiet og Nei til Bomring egne forslag til vedtak (FrP med nedleggelse av fylkeskommunen som forvaltningsnivå, NTB med oppsplitting til tre fylker), men dette fikk ingen øvrig oppslutning.

Dermed ble de samme forslagene fra henholdsvis Senterpartiet og Høyre satt opp mot hverandre på nytt, hvor innstillingen fra formannskapet stakk av med flertallet av kommunestyrets 57 representanter (26 stemmer + FrP og NTB).

Del:
Annonse