28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

En ny tjeneste fra Statens vegvesen tilbyr nå et SMS–varsel ved kolonnekjøring, stengt vei og hvor lenge kolonnekjøring eller stengt vei er forventet å vare. (Foto: Henriette Erken Busterud)

Nå kan du få melding om stengte fjelloverganger rett i lomma

En ny tjeneste fra Statens vegvesen tilbyr nå et SMS–varsel ved kolonnekjøring, stengt vei og hvor lenge kolonnekjøring eller stengt vei er forventet å vare.
Annonse

Før jul ble temasiden www.vegvesen.no/fjelloverganger lansert på Statens vegvesen sine hjemmesider.

På nettsiden kan du finne ut om fjellovergangen er åpen, lese trafikkmeldinger og sjekke værforholdene fra live webkamera. Nå kommer det en tilhørende gratis SMS varslingstjeneste.

Annonse

– Statens vegvesen er til for trafikantene. Vi er opptatt av å levere gode og raske løsninger som trafikantene selv har meldt inn at det er behov for. Tydelig og mer tilgjengelig oversikt over fjelloverganger og værutsatte veier for å få mer forutsigbar fremkommelighet på veien er et slikt behov, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland.

På www.vegvesen.no/fjelloverganger registrerer du ditt eget telefonnummer før du får tilgang til en meny med alle strekningene som tilbys.

SMS-en vil være bygd opp med
• Veinummer, veinavn/fjellovergang navn
• Innhold i vegmeldingen og hva det meldes om
• Hvor lenge situasjonen det meldes om er forventet å vare
• Lenke til den aktuelle fjellovergangen sin side

Statens vegvesen vil i løpet av vinteren hente strekninger fra det nye «Værutsatt vei»-kartlaget fra Nasjonal vegdatabank og legge til broer og andre værutsatte strekninger. Det er også aktuelt med varsling for andre veistrekninger som kan bli uventet stengt på grunn av hendelser i trafikken, eksempelvis tunneler.

Det jobbes også med en løsning for visning av trafikkmeldinger for profesjonelle brukere som blir lansert senere i år.

Del:
Annonse