20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ordfører Knut Kvale støtter Ukraina i konflikten med Russland og oppfordrer alle landets ordførere om å bli med på et felles opprop. Han vil også bevilge penger til hjelpearbeidet.

TOK INITIATIV: Vil ha landets ordførere med på Ukraina-opprop

Ordfører i Øvre Eiker, Knut Kvale, har tatt et initiativ til et felles opprop fra alle landets ordførere om russernes krigføring i Ukraina. Nå jobber KS med et forslag. Samtidig vil Kvale at formannskapet går inn for å gi økonomisk støtte i neste ukes møterunde.
Annonse

Det er liten tvil om hva Øvre Eiker mener om konflikten mellom Russland og Ukraina. Tidligere denne uka ble det ukrainske flagget heist utenfor rådhuset, og ifølge ordføreren blir det hengende på ubestemt tid.

Han har også tatt et initiativ overfor KS til et felles opprop om fordømmelse av Russland og den krigen de har startet. Kommunenes organisasjon – KS – jobber nå med et utkast til dette felles oppropet.

Annonse

Til uka er det også berammet et møte for ukrainere som bor i Øvre Eiker. Her vil ordføreren sammen med kommuneledelsen ha et uformelt møte for å høre hva de kan bidra med i tiden som kommer. For dette er en konflikt som med all sannsynlighet ikke kommer til å være over på en god stund.

Det er også invitert til en gudstjeneste i Fiskum kirke førstkommende søndag hvor prest Svein Ludvig Larsen vil vie mye av sin tale til nettopp Ukraina. Også her kommer ordføreren og andre venner av Ukraina til å være til stede.

Vil bevilge penger
Knut Kvale har også kommet med et forslag om at kommunen skal bevilge penger til hjelpearbeidet i Ukraina gjennom en hjelpeorganisasjon som eksempelvis Røde Kors. Hvor mye som eventuelt skal bevilges, blir avgjort på formannskapets møte 9. mars.

Ifølge Kvale er også kommunen klar til å ta imot flyktninger dersom de blir bedt om det. Hvor mange boenheter som kommunen har til disposisjon til dette, vet han ikke.

– Jeg regner med at kommunen vil få spørsmål om bosetting, men hvor mange og hvor lenge det eventuelt blir aktuelt, er det ingen som vet nå. Men vi er klare og om nødvendig vil vi be lokalbefolkningen stille opp dersom de har hybler eller rom som kan brukes, sier han.

Øvre Eiker har ca. 250 boenheter som er beregnet på innbyggere som ikke kan skaffe seg bolig på det ordinære markedet. Noen av disse står tomme til enhver tid i beredskap. Disse vil bli brukt, og kommunen vil nå måtte ta en opptelling på hva de kan tilby. Som tidligere omtalt på Eikernytt.no, har kommune-Norge sagt de vil stille opp, men har liten oversikt over kapasiteten.

Møte fredag
Fredag skal kommunene i vårt område møte med Statsforvalteren i Oslo og Viken. Her håper Knut Kvale at det kommer noen føringer for hva de kan forvente seg av flyktninger og hvilke rammer som legges.

– Dette er en utrolig trist situasjon som viser at historien gjentar seg. Putin bruker den samme retorikken som Hitler brukt, og vi vet alle hvordan det endte. Det er imponerende hvordan det ukrainske folk nå kjemper en desperat kamp mot russerne – egentlig for å bevare freden i Europa og de vestlige landene, sier Kvale.

Han oppfordrer innbyggerne i Øvre Eiker til å gjøre noe annet enn å se på alle de dårlige nyhetene på TV hele dagen selv om det er vanskelig å slippe hendelsene litt.

– Vi trenger noe annet enn dårlige nyheter og det er spesielt viktig at barna får andre ting å tenke på selv om vi skal forsøke å forklare denne meningsløse krigen så godt som mulig, sier han.

Del:
Annonse