25. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange drukningsulykker skjer etter fall fra land, eller fall mellom båt og brygge. (Illustrasjon)

Flere drukningsulykker fra båt i første kvartal

10 personer har druknet i forbindelse med bruk av båt så langt i år. Det er en dobling i forhold til samme periode i fjor. Totalt omkom 17 personer i drukningsulykker i første kvartal, viser Redningsselskapets drukningsstatistikk.
Annonse

Seks av båtulykkene var relatert til bruk av fritidsbåt, mens fire personer druknet fra yrkesbåt.

– Vi har ikke registrert så mange drukningsulykker verken fra fritidsbåt eller yrkesbåt i første kvartal siden Redningsselskapet overtok drukningsstatistikken i 2017, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet.

Annonse

– Som regel er det få drukningsulykker fra fritidsbåt vinterstid. Fire av årets ulykker ser ut til å ha skjedd etter fall mellom båt og brygge. Er du uheldig og faller ut i kaldt vann, er drukningsfaren dessverre stor, sier Krangnes.

I første kvartal druknet 17 personer. Det er seks flere enn på samme tidspunkt i fjor, og en økning på 55 prosent.

I tillegg til de 10 båtrelaterte drukningsdødsfallene, omkom seks personer etter fall fra land. Hendelsesforløpet for én av marsulykkene er uavklart.

Fem ulykker i mars
I mars registrerte Redningsselskapet fem drukningsulykker. En filippinsk mann i 20-årene druknet etter at han falt over bord fra lasteskipet han arbeidet på. Ulykken skjedde utenfor Lurøy i Nordland.

Tre personer omkom etter fall fra land forrige måned. En eldre mann ble funnet i sjøen i Tromsdalen i Tromsø. I Oslo ble en mann funnet omkommet i Akerselva i Nydalen, mens en mann i 40-årene druknet i en elv i Sandvedparken i Sandnes i Rogaland. Hendelsene er ikke ferdig etterforsket.

Siste dag i mars ble en mann i 50- til 60-årene funnet omkommet i sjøen i Leangbukta i Asker i Viken. Det er foreløpig ikke kjent hvordan ulykken skjedde.

I tillegg er én drukningsulykke etter-registrert i statistikken siden forrige publisering. Det gjelder en mann i 40-årene funnet omkommet i en båthavn i Vollen i Asker i midten av februar.

Én kvinne, 16 menn
16 av de 17 var menn. Den yngste var i 20-årene, mens den eldste var i begynnelsen av 80-årene.

Fire av drukningsulykkene i første kvartal har skjedd i Nordland, mens Troms og Finnmark og Agder har hatt tre ulykker. Det er registrert to drukninger i Viken og Vestland. Trøndelag, Rogaland og Oslo har alle hatt en drukningsulykke så langt i år.

Våris og kaldt i vannet
Mens det var fire ulykker etter fall gjennom is i første kvartal i fjor, har det ikke vært slike ulykker så langt i år. Samtidig, med påsken nært forstående, minner Redningsselskapet om at vårisen er skummel.

– Nå på våren svekkes isen av sol og mildvær. Isforholdene kan variere gjennom dagen, og med få meters avstand. Bruk isvarslingen på varsom.no, og sjekk alltid isen selv, oppfordrer Tanja Krangnes.

Redningsselskapet minner også om at det er kaldt i vannet, selv om det er vår i lufta i deler av landet.

– Pass på deg selv og andre rundt sjø og vann. Skulle du likevel være uheldig å falle i vannet, er det viktig å beholde roen og få kontroll over pusten. Så kan du finne ut hvordan du kan berge deg selv eller få hjelp, sier Krangnes.

Del:
Annonse