24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det brenner stadig mindre på norske gårder mye takket være bedre el-kontroll. (Foto: Leif Arne Holme)

2021-tallene klare: Rekordlave branntall på norske gårder

Det er aldri registrert så få branner i driftsbygninger som i 2021 og utbetalingene for de siste fem år er redusert med 1/3-del i forhold til foregående femårsperiode. Den positive trenden har nå vart siden 2014.
Annonse

Da det ble tatt i bruk brannforebyggende el-kontroll for landbruksbygg med blant annet varmesøkende kamera, for å avdekke og fjerne brannfarlige el-feil i driftsbygninger. Etter at dette tiltaket ble tatt i bruk i bolighus på gårdsbruk fra 2018, har det også skjedd et trendskifte for boligbranner i landbruket. Landbrukets brannvernkomité har nå gjort det enklere å finne din nærmeste el-kontrollør med et landsdekkende kontrollørkart.

I 2021 ble det registrert totalt 123 branner i driftsbygninger med skade for over 100.000 kroner. Dette er det laveste som er registrert av Landbrukets brannvernkomité (LBK). Det er registrert totalt tre branner i 2021 der dyreliv har gått tapt, med henholdsvis to smågriser, åtte høner og 100 fasaner.

Annonse

Sistnevnte brann er påvist fra sikringsskapet, som er det dominerende arnestedet for branntilløp i landbruket. Derfor har tre-årig brannforebyggende el-kontroll med varmesøkende kamera vært effektivt for å avdekke varmgang og andre brannfarlige el-feil – før brannen oppstår.

Systematisk avdekking og lukking av brannfarlige elektriske avvik ansees som hovedårsak til trendskiftet i landbruksbranner. Som videreutvikling jobbes det med løsninger for å kunne overvåke branntilløp løpende i sikringsskap.

Før arbeidet med å forebygge el-relaterte branner startet var husdyrbranner en betydelig utfordring. For gris alene mistet 2.100 dyr livet i brann i 2011, og i femårsperioden 2006-2011 gikk 8.000 griser tapt i brann, mot to omkomne to smågriser som følge av brann i 2021.

I 2021 er det 206 millioner i brannerstatning for driftsbygninger. Etter at brannforebyggende el-kontroll ble tatt i bruk, har utbetalingene til landbruksbranner falt. Sammenligner vi utbetalinger til landbruksbranner for de siste fem årene mot de foregående fem, er det i snitt redusert med 1/3-del. Justert for endring i byggekostnader i perioden er utbetalingene redusert med 43 prosent.

Landbruksbranner i tall
• 153 branner i bolighus på gårdsbruk – til sammen 249 millioner kroner.
• 123 branner i driftsbygninger, til sammen 207 mill. i skadeserstatning.
• Dette er det laveste antallet branner som er registrert.
• Brannerstatning for driftsbygninger er redusert med 1/3-del for siste 5 års snitt (2017-21) for sett i forhold til foregående 5 års snitt (2012-16)
• Justert for endring i byggekostnader i er tilsvarende reduksjon 43 prosent.

Del:
Annonse