15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bård Folke Fredriksen i NBBL er fornøyd med at regjeringen lyttet til et felles kompromiss fra en bred allianse når det gjelder strøm- og nettleie.

– Ny nettleie er fornuftig både for boligeiere og miljøet

- Vi er svært fornøyde med at regjeringen nå innfrir forventningene fra en bred allianse av organisasjoner og nettselskaper som kom frem til et fornuftig og forståelig kompromiss. Dette vil gi oss mer bærekraftig og rettferdig strømprising, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).
Annonse

Nå er det klart at Olje- og energidepartementet støtter en felles anbefaling fra 29 nettselskaper og organisasjoner om endringer i nettleiemodellen fra 1. juli.

– Den nye nettleieløsningen vil gjøre det gunstigere og lettere å spare strøm, og å produsere egen strøm. Det er viktig for boligeiere og husholdninger, også i borettslag og sameier. Samtidig gir løsningen økt nettutnyttelse som begrenser behovet for å investere i ny nettkapasitet. Det er bra for alle, sier Fredriksen.

Annonse

Mer rettferdig nettleie
– Nå får vi en mer rettferdig nettleie, hvor de som belaster strømnettet mest slik at behovet for utbygging øker, betaler noe mer i fastledd enn de som bruker lite strøm samtidig. Det er ingen som ønsker å betale for at naboen skal lade to elbiler samtidig på dagtid, når det er fullt mulig å lade sakte om natten når det er god kapasitet i strømnettet, sier Fredriksen.

NBBL representerer 41 boligbyggelag med totalt 1.186.000 medlemmer og er blant de 15 interesseorganisasjonene som i mars kom til enighet med nettselskapene om forslag til ny nettleiemodell. NBBL deltar også i Energikommisjonen sammen med blant andre NHO, LO og representanter fra industrien.

Fakta om nettleien
Energileddet, som betales per kilowattime i forbruk, skal utgjøre minimum 50 prosent av nettselskapenes inntekter fra den aktuelle kundegruppen. Kravet fra myndighetene var opprinnelig at energileddet skulle utgjøre maksimum 50 prosent.

Energileddet tidsdifferensieres for å motivere til flytting av fleksibelt forbruk, som elbillading, til perioder med mye ledig kapasitet i strømnettet. Differensiering vil gjøre nettleien mer komplisert, og begrenses til et skille mellom dag og natt/helg av hensyn til forbrukerne.

Den delen av nettleien som ikke kreves inn gjennom energileddet, skal hentes gjennom et kapasitetsbasert fastledd, som betales per måned, og som motiverer til å jevne ut store forbrukstopper. Dette fastleddet baseres ikke på maksforbruk i én enkelttime slik det opprinnelige forslaget lød.

Del:
Annonse