22. september 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor advarer mot at det kan forekomme nattarbeid denne sommeren. (Foto: Anne Mette Storvik, Bane Nor)

Omfattende arbeid på jernbanen også denne sommeren

For folk flest betyr sommeren ferietid, men for Bane Nors folk betyr det intensiv jobbing på en rekke banestrekninger i Østlandsområdet. Og de reisende må belage seg på buss for tog nok en gang på mange strekninger.
Annonse

Den nye Follobanen og den «gamle» Østfoldbanen skal kobles sammen med dagens jernbanespor på Oslo S og Ski. Det er en stor og kompleks jobb, som krever at togtrafikken stenges og erstattes av buss-for-tog.

– Den nye Follobanen øker kapasiteten på jernbanen, både for passasjertog og godstrafikk. Vi får dobbelt så raske reiser mellom Oslo og Ski og forventer også færre forsinkelser og innstilte avganger når den nye strekningen åpnes i desember, sier Stine Undrum, konserndirektør for utbygging i Bane Nor.

Annonse

Festivitas på Ski
Allerede 8. august åpner den nye stasjonen i Ski, etter sammenkobling av nye og gamle spor, og installering og testing av et nytt signalanlegg.

– Det blir stort! Dette tror jeg folk har sett fram til lenge. Vi gleder oss til feiringen og til å ta i bruk et nytt, funksjonelt og flott knutepunkt for kollektivtrafikken, sier Undrum.

Vil forebygge trøblete gjenåpning
De siste årene har ikke oppstarten etter sommerens arbeider gått helt smertefritt. Når trafikken igjen skulle vært i rute, har de reisende opplevd forsinkelser og innstilte avganger.

– Vi har ikke klart å åpne togtrafikken slik vi har lovet. Det er ikke bra, og nå jobber vi hardt for å forebygge trøbbel i oppstarten i august, sier utbyggingsdirektøren.

Hun forklarer at arbeidet på Oslo S skal være ferdig i god tid før gjenåpning. Det skal gi dem tid til testing og eventuell feilsøking. I Ski skal nytt materiell prøves og sjekkes underveis i utbyggingen, så snart det er på plass.

– Vi gjør det vi kan for å unngå vansker. Det jobbes systematisk, nøye og hardt for at reisende skal få et godt og fungerende togtilbud når trafikken settes i gang igjen, sier Undrum.

River bybrua i Drammen
Mellom Drammen og Kobbervikdalen bygges det nytt dobbeltspor og i Drammen sentrum skal stasjonen oppgraderes til et moderne og framtidsrettet kollektivknutepunkt.

Sommeren vil bringe med seg store og synlige endringer: Bybrua og togparkeringen ved Drammenselva rives. I tillegg skal Brakerøya stasjon oppgraderes slik at det blir mulig å snu togene der. Det må til når kapasiteten på Drammen stasjon blir redusert fra påsken neste år, for videre utbygging.

Det nye dobbeltsporet skal stå klart høsten 2025, og med det økes kapasiteten på linja. Da blir det mulig å kjøre fire tog i timen, hver vei, mellom Tønsberg og Oslo.

Flere tog til Gjøvik og Jaren
Gjøvikbanen er i ferd med å oppgraderes for 1,3 milliarder kroner. I sommer legges det siste grunnlaget for å kunne øke kapasiteten på banen rundt nyttår. Det betyr ett persontog i timen, hver vei, på strekningene Oslo-Gjøvik og Oslo-Jaren. I tillegg blir det mulig å kjøre flere godstog her.

Også på Eidsvoll og i Stange blir det hamring, snekring og sveising i sommer. Eidsvoll stasjon skal bygges om og tilpasses nytt dobbeltspor som åpner i september 2022. Det skal bygges på Kleverud, Stange stasjon og monteres ny bru over sporet på Sørli. Arbeidene er forberedelser til bygging av dobbeltspor mellom Kleverud og Åkersvika, som starter for fullt til høsten. Disse prosjektene skal gi passasjerene flere avganger og kortere reisetid mellom Hamar og Oslo.

Digital heder og ære til Norge
I Lodalen, Sandvika, Heggedal og Spikkestad bygges det et nytt, digitalt signalsystem. Det kalles ERTMS (European Rail Traffic Management System) og skal gi passasjerene en mer stabil jernbane med høyere punktlighet, økt sikkerhet og større framtidig kapasitet.

Norge er først ut med å bygge ett felles signalsystem for hele landet, noe som har blitt lagt merke til utenfor våre grenser. ERTMS skal være på plass på enkelte strekninger allerede i år, men er først ferdig utbygget på hele jernbanenettet i 2034.

Tidligere i år vant Bane Nor en internasjonal pris for dette omfattende og helhetlige arbeidet.

– Vi er veldig stolte av å være i førersetet av denne digitaliseringen og vi gleder oss til at reisende og godsoperatører merker resultatene av arbeidet, sier Undrum.

Hete dager kan gi støyende netter
Når vi stenger togtrafikken, benytter vi samtidig muligheten til å vedlikeholde jernbanen. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen, heter det i en pressemelding.

I sommer skal de blant annet bytte ut skinner, sviller og sporveksler. Dette arbeidet er ikke nødvendigvis noe passasjerene merker gevinsten av, men det skal sikre at togene går og at sikkerheten er på topp.

En risiko for vedlikeholdet er sommervarmen. Blir det hett kan skinnene få for høy temperatur. Da må jobben flyttes til natten.

– Det kan dessverre skape støy og forstyrre naboer som bor rett ved sporene. Vi kan ikke kontrollere været og temperaturen, men vi håper å unngå mye nattarbeid, sier Undrum.

FAKTA – Arbeidet som skal gjøres i sommer på Østlandet
• Oslo S er stengt: Hele eller deler av stasjonen er stengt i 10 timer om natten i helgene 25.-26. juni, 16.-17. juli, 23.-24. juli og 30.-31. juli.

•Østover fra Oslo: Oslo S-Rygge og Oslo S-Mysen/Rakkestad er stengt fra 25. juni til og med 7. august.

• Vestover fra Oslo: Sandvika-Asker (kun lokaltog L1) er stengt fra 2. juli til og med 31. juli. Asker-Spikkestad, Gulskogen og Sande er stengt i perioden 2. juli til og med 31. juli.

• Nordover fra Oslo: Oslo S-Gjøvik er stengt fra 17. juni til og med 19. juni. Gardermoen-Lillehammer er stengt fra 9. august til og med 4. september.

Bane Nor bruker nok en sommer til å vedlikeholde jernbanen. Det må til fordi mange daglige togavganger over tid sliter på infrastrukturen.
(Foto: Øivind Haug, Bane Nor)
Del: