17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Forfatter av leserinnlegget, Kristin Løvaas Gjerde.

Folkeavstemning om oppløsing av nye Drammen!

LESERINNLEGG: Innbyggerne i gamle Nedre Eiker sa i 2016 nei til kommunesammenslåingen, gjennom en folkeavstemning. Innbyggerne i Drammen og Svelvik fikk ikke uttale seg. Kanskje er tiden inne nå, for å la innbyggerne uttale seg om sammenslåingen.
Annonse

Det ligger et innbyggerinitiativ på bordet fra «For Nedre Eiker», om folkeavstemning om oppløsing av nye Drammen. Drammen FrP vil støtte dette initiativet, for å la innbyggerne si sin mening om kommunens fremtid.

I 2016 ble det vedtatt at Drammen, Svelvik og Nedre Eiker skulle slå seg sammen til en stor-kommune. Argumentasjonen i Svelvik og Nedre Eiker var kommunenes dårlige økonomi, mens det i Drammen var mindre debattert. Holdningen kan sies å ha vært mer tilbakelent, og politikere uttalte seg gjerne slik: «Vi kan la de bli en del av Drammen, dersom de ønsker det».

Annonse

Svelvik og Nedre Eiker hadde to ganske ulike innganger inn i Drammen: Mens det var ganske stor enighet i Svelvik, var det forrige kommunestyreperiode sin største og mest betente debatt i Nedre Eiker. Fra å ha et kommunestyreflertall som sa klart «nei» til Drammen, til et Arbeiderparti som delvis snudde og sa de ville høre på folkeavstemningen som ble avholdt, til i desember samme år å snu helt og forkaste tidligere lovet politikk.

I Nedre Eiker sa innbyggerne nei til kommunesammenslåing, og til tross for at de ble lovet av Arbeiderpartiet at folkeavstemningen skulle bli hørt, ble den ikke det. Det ble en turbulent start for Nye Drammen for Nedre Eiker sin del, og det har murret en misnøye i deler av befolkningen helt siden.

I dag er situasjonen en annen enn i 2016. Da sammenslåingen ble vedtatt, var Drammen vant til å ha en god kommuneøkonomi. Kuttlister, nedleggelser og stor misnøye var ikke noe Drammen var kjent for. At kommunens tilbud blir dårligere, og ikke bedre, er ikke noe innbyggerne skal sitte stille og tolerere. Også for Nedre Eiker sin del, som gjerne har blitt omtalt som fattig, har situasjonen blitt betydelig verre økonomisk enn tidligere, stikk i strid med sammenslåingens intensjon.

I Nye Drammen har det blitt svært topptungt i ledelsen. De rød-grønne har ikke klart å styre Nye Drammen inn på en god kurs. Det er ikke trygt for en kommunes økonomi å ha symbolpolitiske MDG ved roret: Vi ser gang på gang at kommunen har millioner til «miljøskulputerer», prestisjeprosjekter som FutureBuilt og sykkelveier, samtidig som det kuttes i kommunens primæroppgaver.

Det har blitt lagt ned barnehager og sykehjem. De private barnehagene har blitt så sultefora at flere enkeltstående har solgt til de store, kommersielle aktørene. I de viktigste sakene, som ved nedleggelse av sykehjem og barnehager, ser vi at nærutvalgene ikke blir lyttet til. Det ligger en stor liste på politikernes bord med forslag om nedleggelse av 10 barnehager til, én skole, økte utgiftene til idretten, sentraliserte Nav-kontorer med mer. Nye Drammen har til nå vært alt annet enn en suksess.

Nye Drammen har ikke vært et vellykket prosjekt. Drammen kommune bør se positivt på innbyggerinitiativet fra gamle Nedre Eiker, og la kommunens innbyggere uttale seg om kommunens fremtid gjennom en folkeavstemning.

Kristin Løvaas Gjerde
Formannskapsmedlem Drammen FrP

Del:
Annonse