1. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I mai økte kredittkortgjelder og kontokreditter med hele to milliarder kroner. Men det er grunn til å tro at mye skyldes betaling for årets sommerferie med kredittkortet. (Foto: Shutterstock)

Økt forbruk i mai – bruker kredittkortet til å betale ferien

I mai er det en økning i bruk av kredittkort og kontokreditter på to milliarder kroner. 1,8 av disse milliardene er ikke-rentebærende og blir normalt betalt ved forfall. Den totale usikrede gjelden i Norge økte med 0,6 milliarder.
Annonse

– Det er grunn til å tro at mye av økningen i forbruket siste måned knytter seg til betaling av feriereiser. Økte priser og uro i verden medførte derfor ikke noe redusert forbruk siste måned, sier Svein Ove Karstensen, daglig leder i Norsk Gjeldsinformasjon.

De ser en liten økning i rentebærende rammekreditter (kredittkort og kontokreditter) på 0,3 MRD (0,7 %). Dette viser at majoriteten betaler utestående ved forfall. Nedbetalingslån synker ytterligere og utgjør nå 80,1 MRD som er en nedgang på 1,4 prosent sammenlignet med forrige måned.

Annonse

Total forbruksgjeld i Norge
Den totale forbruksgjelden holder seg relativt stabilt og er i dag på 150,8 MRD. I løpet av de siste tolv månedene har total usikret gjeld blitt redusert med 1,8 MRD (1,2 %). Nedbetalingslån har blitt redusert med 3,5 MRD (4,2 %) i samme periode. En del av nedgangen kan skyldes refinansiering hvor lånene blir sikret med pant.

En komplett gjeldsoversikt?
– Det er viktig at myndighetene snart åpner for en utvidelse av gjeldsinformasjonsloven, slik at både studielån og pantesikret gjeld blir omfattet av loven. Da kan både forbrukere og finansforetak få en mer komplett oversikt, som vil gi et enda bedre grunnlag for å ta riktige økonomiske beslutninger, sier Karstensen.

Del: