28. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Onsdag klokken 12 er det igjen klart for en varslingsprøve over det ganske land. (Foto: DSB)

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene kommende onsdag

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding – søk informasjon» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.
Annonse

Sivilforsvaret tester varslingsanleggene fast i januar og juni hvert år. Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr at du skal søke informasjon i for eksempel radio, TV, aviser, på myndighetenes nettsider og i sosiale medier.

Rundt om i landet er det cirka 1.250 anlegg som skal varsle befolkningen ved akutt fare. Varslingsanleggene kan bli brukt både i fred og krig.

Annonse

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene brukes ved fare for angrep, sier Øistein Knudsen Jr., som er sjef for Sivilforsvaret.

Sivilforsvaret tester varslingsanlegg for å sjekke om de virker, og de reparerer de som ikke fungerer.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Knudsen Jr.

DSB jobber nå sammen med Politidirektoratet og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet for å få på plass en løsning for masseutsendelse av varslinger til mobiltelefoner.

Denne løsningen vil gjøre det mulig å sende ut varsel nasjonalt eller til mobiltelefoner innenfor et bestemt område. Løsningen skal være et supplement til dagens tyfonvarsling ved fare eller akutt hendelse som truer liv og helse.

Sivilforsvaret er underlagt DSB og har ansvaret for å etablere, vedlikeholde og drifte varslingsanleggene. Politiet har ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

Del:
Annonse