20. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Sikkerheten ved trampolinelek er viktig. Du kan bli erstatningsansvarlig hvis andre barn skader seg på din trampoline. (Foto: Morguefile/CC)

Trampolineulykker går hardt utover barns tenner

De fleste trampolineskadene forsikringsselskapene får meldt inn, skyldes barn som hopper og spretter på trampolinen samtidig. Årlig skader over hundre barn seg.
Annonse

Skader på tenner er en av de vanligste skadene barn får ved trampolineulykker hjemme i folks hager, ifølge forsikringsselskapet If.

– Ved siden av tannskader, er ansiktsskader og brudd i armer og bein vanlige. Bruddskader skjer gjerne ved at barnet faller av trampolinen, tannskader ved at to hopper inn i hverandre. De siste årene har det vært påbudt å selge trampoliner med beskyttelsesnett, og dette har nok redusert antallet fallskader ned fra trampoliner betraktelig, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Annonse

Det finnes ingen offentlig, landsdekkende statistikk over trampolineskader i Norge. If anslår at forsikringsbransjen her i landet får inn rundt 120-150 skader i året. Dette er først og fremst tannskader som dekkes på barneforsikring.

– Mange skader som skjer på trampoliner meldes ikke inn til forsikringsselskap, siden det er gratis legehjelp for barn og unge i Norge. Derfor er nok tallet på skader langt høyere enn det forsikringsbransjen får inn, understreker Clementz.

Advarer mot samhopping
Barn har gratis tannbehandling her i landet, men ved slagskader på tennene vet vi ikke helt hvordan det har gått før personen har passert 18-20 år. Da må den enkelte dekke tannbehandling selv, hvis du ikke hadde barneforsikring som barn. Ved tannskader i barneår setter forsikringsselskapet av en såkalt reserve – en sum – som kan dekke nødvendig tannbehandling i voksen alder knyttet til skaden.

– De fleste skader på trampoliner vi i If får beskjed om, skyldes flere barn som hopper samtidig. Aller helst bør det bare være ett barn om gangen på trampolinen. Et barn og en voksen som hopper sammen, er ingen god idé. Da blir vektfordelingen veldig feil. Her blir det gjerne skader på tenner og kjeve til den voksne: Barnet stanger hodet opp i underkjeven til den høyeste, sier Clementz.

Du kan bli holdt ansvarlig
Hvis du har en CE-merket trampoline med sikkerhetsnett og du har kommunisert regler for bruken, så er det lite som i utgangspunktet gjør at du kan stilles til ansvar for skader på andres barn. Trampolinen må også være montert støtt og forsvarlig.

– Men hvis andres barn skades på din trampoline, og du har opptrådt grovt uaktsomt, kan du bli holdt erstatningsansvarlig. Jo yngre barna er, jo viktigere er det at du følger tett opp med tilsyn og sikkerhet. Det er også lurt å følge litt med på leken, sier Clementz.

Hvis du blir stilt i rettslig erstatningsansvar, vil ansvarsdekningen i innbo- eller husforsikringen kunne dekke dette.

If oppfordrer til trampolinelek
– Ansvarsdekningen gjelder imidlertid bare skader på andres barn. Den rommer ikke skader på dine egne barn. Derfor er det greit å ha en barne- eller ulykkesforsikring for disse. Det er dekningen av tannskadene – som kan gi kompliserte senskader på tennene helt opp i voksen alder – som er viktige her. Etter du har fylt 18 år må du nemlig betale tannlegeregningene selv, da er du ikke dekket av det offentlige, sier Clementz.

Uansett oppfordrer de til hopping på trampoline:
– Selv om det skjer ulykker av og til, er det veldig bra at barn bruker trampoline. Det er mye bedre at barn er i bevegelse enn at de sitter inne foran skjermen. Det er naturlig for barn å bevege seg, og det er supert å hoppe for å utvikle balansen og grovmotorikken i kroppen. Men det er ikke alltid barn ser de samme farene som voksne ser. Det er derfor smart at foreldre snakker med barna om farer som kan oppstå – uten å skremme – og følge godt med når selve hoppingen skjer. Barn er jo barn, sier Clementz.

Huskeliste for trygg trampolinelek
• Bruk en CE-merket trampoline med sikkerhetsnett.
• Sørg for at trampolinen er montert støtt og forsvarlig.
• Lag hopperegler, og snakk med barna om disse.
• Bli gjerne enige i nabolaget om felles trampolineregler.
• Jo yngre barna er, jo mer tilsyn trenger de.
• Ha det gøy – barn i bevegelse er bra!

Kilde: Forsikringsselskapet If

Del:
Annonse