23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra årsmøtet til Buskerud Innvandrerråd nylig der Bijan Gharahkhani ble gjenvalgt som leder. (Alle foto: Privat)

Bijan gjenvalgt som leder av Buskerud Innvandrerråd

Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en paraplyorganisasjon for alle innvandrerorganisasjoner i Buskerud, og også ett av landets mest aktive innvandrerråd. Rådet er et aktivt organ og vært med på å forme det flerkulturelle Buskerud. Bijan Gharahkhani fra Øvre Eiker har vært leder i 21 år og ble gjenvalgt på årsmøtet nylig.
Annonse

BIR bygger broer, og skaper arenaer hvor forskjellige kulturer kan møtes. Rådet har ca. 4.000 medlemmer. Her er referatet fra årsmøtet nylig.

Brobyggerpris 2022
Buskerud Innvandrerråd hadde gleden av å gi sin årlige brobyggerpris til Norges og historiens første Stortingspresident med en minoritetsbakgrunn, Masud Gharahkhani.

Annonse

Stortingspresident Masud Gharahkhani, balanserer veldig fint mellom det å være en stortingspresident, og viser noen ganger sin minoritetsside på en imponerende måte. Han har løftet minoritetene opp, er et forbilde for mange, og selve bekreftelsen på at Norge er ett inkluderende og flott land.

Stortingspresident Masud Gharahkhani snakket om Buskerud Innvandrerråd sitt viktige bidrag i sin tale, og at arbeidet som gjøres blir ansett som verdifullt og viktig på nasjonalt nivå.

Masud Gharahkhani ble hedret med Brobyggerprisen for sin innsats og for sitt verv som stortingspresident.

Gjenvalgt som leder etter et sterkt ønske fra medlemmene
Bijan Gharahkhani ble gjenvalgt som leder. Han har med sine unike lederegenskaper, løftet BIR til å bli et råd som har en viktig funksjon i Buskerud.

Vår dyktige leder som ble gjenvalgt, takket ja til vervet etter et sterkt ønske om at han stilte til gjenvalg fra både styret og medlemmer.

BIRs engasjement er et resultat av ønsket om et bedre samfunn for alle.

Bijan Gharahkhani er en leder som gjennom 21 år har slått ring rundt mangfoldet, og skapt en organisasjonskultur som beriker, motiverer og har skapt en organisasjon som er produktiv, ressurssterk og engasjert.

Dette er et verv som viser den tillitten, erfaringen og kompetansen BIRs leder innehar. Han er også leder av Flerkulturelt råd i Viken.

Bijan er aktiv på mange andre viktige arenaer, som blant annet med TV-aksjonen i Buskerud, Øvre Eiker viser ansikt, Gjestebud Norge, kommuner, fylket og bidrar med sitt engasjement hos mange både lokalt og nasjonalt.

Leder Bijan Gharahkhani ble oppnevnt av Kunnskaps og Integreringsdepartementet til å være med i Ekspertutvalget, dette var et tiltak på integreringsfeltet som følge av koronapandemien. Dette var en anerkjennelse for arbeidet som BIR gjør. Leder Bijan Gharahkhani deltok i Ekspertutvalget med et stort engasjement og ansvar.

Fylkesordfører Roger Ryberg er alltid med på møtene til Buskerud Innvandrerråd og en god venn av Bijan Gharahkhani.

Året 2021
Buskerud Innvandrerråd la frem sin årsberetning, og har vist at det viktigste for arbeidet til organisasjonen er å kunne bidra i samfunnet.

BIR bidrar aktivt til arrangementer og blir ofte rådspurt i ulike sammenhenger. Buskerud Innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer i Buskerud, og andre deler av Norge. Tatt i betraktning av at BIR er en frivillig organisasjon, er rådet unikt, det har hatt 38 saker i år 2021. Noe som er svært uvanlig for denne type frivillige organisasjoner.

Året 2021 var sterkt preget av covid-19 pandemien, men Buskerud Innvandrerråd, med Leder Bijan Gharahkhani og Nasim Rizvi i spissen, tok ansvar og bidro med informasjonsarbeid gjennom podkast, samlinger, seminar om psykisk og fysisk helse under og etter pandemien, opprettet koronavakter og en egen hjemmeside om korona.

Buskerud Innvandrerråd kan stolt si at vårt arbeid under den pågående pandemien var et viktig bidrag, og at vi utgjorde en positiv forskjell.

BIR består av et engasjert styre, som alle har vært aktive og deltatt i ulike fora for å fronte saker på vegne av rådet.

Savannah Svebakk-Bøhn skal være med i Buskerud Innvandrerråd som ungdomsrepresentant.

BIR er representert i bl.a. Buskerud Fylkeskommune, Utlendingsnemnda (UNE), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI), Nav Brukerutvalget for Buskerud, Nav Brukerutvalget for Kongsberg, Lier, Røyken og Hurum, Gjestebud Norge, Globus Festivalen, Drammen kommune, Ringerike kommune, Ringerike Røde Kors, AOF Buskerud, VOFO, TV-aksjonen i Buskerud, 8. mars arrangement, Det Tyrkiske Trossamfunnet, Frelsesarmeen, m.fl.

Dette er et fylke som har personer med over 150 forskjellige nasjonaliteter. Det gjør fylket vårt til et mer spennende sted å leve. Vi lever i fredsnasjonen Norge. Vi er alle ambassadører for fred, og vi ønsker at verden skal være akkurat de samme verdier det norske samfunnet er bygget på demokrati, og frihet.

Respekt, samhold og omsorg for hverandre og for forskjelligheter er viktig. Sammen kan vi gjøre at lokalsamfunnet vårt blir enda bedre. Det handler om å ta vare på hverandre, vise at vi er et sterkt felleskap. Det viktigste bidraget vi kan gjøre er å kvitte oss med å sette hverandre i bås. Vi må ikke lenger tenke «vi» og «de» men «oss».

Buskerud Innvandrerråd slår ring rundt mangfoldet!

Slik blir det nye styret i år 2022:
Leder Bijan Gharahkhani – Øvre Eiker
Nestleder Nasim Rizvi – Drammen
Økonomileder Idris Winningah – Drammen
Styremedlem Hayri Kilinc – Drammen
Styremedlem Hoa Thai – Lier
Styremedlem Lola Ayowemi – Drammen
Sekretær Maria Nancy Amundsen – Ringerike
Varamedlem Hilal Erkøk Kømurcu
Varamedlem Ali Imran Naqvi – Drammen
Varamedlem Refka Kovac – Drammen

Disse ble valgt til valgkomiteen:
Yousuf Gilani
Mustafa Gezen
Savannah Svebakk-Bøhn

Del:
Annonse