17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

15. juni trer det i kraft nye regler for elsparkesykler. Krav til forsikring kommer senere i høst og 1. januar for privateide. (Foto: Shutterstock)

Kun 1 av 10 bruker hjelm hver gang på elsparkesykkel

I en fersk spørreundersøkelse for Tryg Forsikring og Trygg Trafikk svarer kun 13 prosent av brukerne av elsparkesykkel at de bruker hjelm hver gang de kjører. Nå kommer det nye regler.
Annonse

– Det er et veldig lavt antall, men dessverre ikke overraskende. Dette ser vi hver eneste dag i byene, at et fåtall bruker hjelm selv om jeg tror alle vet at den kan forhindre alvorlig hodeskade ved en ulykke. Tusenvis har skadet seg på elsparkesykkel de siste årene, mange alvorlig, noe tall fra skadelegevaktene vitner om. Vi har også hatt saker med personskade hvor manglende hjelm har påvirket utfallet, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Vil ha hjelmpåbud for alle
Onsdag innføres nye regler for elsparkesykkel, og det blir da blant annet påbudt med hjelm for barn under 15 år samt 12-års aldersgrense for bruk.

Annonse

– Vi er fornøyde med at det nå endelig kommer på plass regler for elsparkesykkel. Dette er kjøretøy med høy risiko for å forulykke og skadepotensialet er stort. Dessverre så dekker ikke de nye reglene for hjelmbruk hos den brukergruppen som skader seg mest. Derfor etterlyser Trygg Trafikk et hjelmpåbud for alle som kjører elsparkesykkel, Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Hun mener det er et enkelt tiltak som har stor effekt på å redusere alvorlige hodeskader. Et hjelmpåbud for alle vil være svært effektivt blant førerne av elsparkesykkel hvor hjelmbruken er så lav.

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov i mai, kommer det også frem at høyest andel som svarer at de alltid bruker hjelm er i 60+ år med 31 prosent, mens lavest andel finner en i 18-29 år med kun fem prosent. Geografisk er høyeste andel i Oslo med 19 prosent, og lavest i Agder og Sørlandet med seks prosent.

Slik er de nye regelendringene som trer i kraft 15. juni:
• Promillegrense på 0,2.
• Aldersgrense på 12 år.
• Påbud om bruk av hjelm for barn under 15 år.
• Små elektriske kjøretøy omklassifiseres fra «sykkel» til «motorvogn».
• I tillegg vil små elektriske kjøretøy omfattes av bilansvarsloven, og må ha ansvarsforsikring.

Denne endringen vil gjelde fra 1. september 2022 for utleide elsparkesykler og fra 1. januar 2023 for privateide.

Reglene fra før er at det kun er tillatt med én person på kjøretøyet, og maksimal hastighet ved passering av fotgjengere på fortau er seks km/t.

I undersøkelsen svarer 17 prosent at de bruker hjelm ofte, 15 prosent at de bruker hjelm sjelden, og 52 prosent at de aldri bruker hjelm.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 04. – 09. mai gjennomført til sammen 1.003 CAWI-intervjuer med nordmenn i alderen 18+ år.

Barn under 12 år har heretter ikke lov til å kjøre elsparkesykkel. (Foto: Shutterstock)
Del:
Annonse