23. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fra Ukraina til sommerjobb. F.v. ser vi Oleksander, Arina, Laila, Lola og Hanne Lyngaas. Bak f.v. Kari Mette Høstvik, Oleksander og Oleksii.

Idrettsrådet skal gi praktisk norskopplæring når skolene stenger

Det er snart sommerferie. Det betyr stengte skoler og kommunale tilbud for nyankomne flyktninger til Øvre Eiker. Men mange som nå kommer til Norge trenger opplæring i norske ferdigheter raskt og mange voksne vil helst ut i jobb så fort som mulig. I sommer stiller derfor Øvre Eiker Idrettsrådet opp.
Annonse

Det kommer stadig nye flyktninger til Øvre Eiker fra nær sagt alle verdenshjørner. Mange kommer fra Ukraina og dette er ofte ressurssterke personer som kan engelsk og som gjerne vil ha en jobb så raskt som mulig.

Mens andre igjen trenger opplæring i hvordan vi blir det vi kaller «Street Smart» – og det raskt. Ledighet til over sommeren for voksne, mens barn har mange ulike tilbud når de kommer ny til et nytt sted, kan oppleves som en «evighet» for utålmodige flyktninger som gjerne vil komme i gang med livet sitt.

Annonse

Derfor starter Øvre Eiker Idrettsråd nå opplæring i praktisk norsk for nyankomne flyktninger – og det gjelder for alle nasjonaliteter.

– Vi har hatt gode dialoger med kommuneadministrasjonen i Øvre Eiker kommune gjennom de siste månedene på denne ekstra oppgaven. Vi føler at Øvre Eiker Idrettsråd har fått tillit til å bli leverandør for kjøp av viktige samfunnstjenester fra kommunen med dette prosjektet og vi skal gi gass for å få dette til så godt vi kan, sier leder av idrettsrådet, Hanne Lyngaas.

De har ansatt egen flerspråklig koordinator som er en viktig person i dette opplegget. I tillegg har de ansett tre pedagoger i sommer for å lære opp mot 30 flyktninger norsk på en praktisk måte. Her vil de få innføring i hvordan ting fungerer i vårt samfunn – alt fra kjøp av bussbilletter, norsk matkulturer, hvordan skrive en CV og andre ting de selv har ønsket seg , sier Hanne Lyngaas.

Sommerskole
Torsdag var det informasjonsmøte om sommerskolen og Sommerkvikk på Arbeidern. Her fikk ukrainske flyktninger info om det som skal skje i sommer og hvilke muligheter de hadde for å bli med. Idrettsrådet fikk flere gode innspill til ønsker de hadde for sommerkurset.

Ifølge Hanne Lyngaas er det viktig at barna som kommer som flyktninger blir med på slike opplegg og lærer seg norsk og norsk kultur gjennom lek og moro med andre barn.

– Gjennom mitt private yrke og erfaring fra idretten har jeg stor tro på at etablerte barn og ungdommer kan være gode ressurser for barn, ungdom og voksne som bærer på vanskelige opplevelser og skal starte opp et nytt liv her i Øvre Eiker, sier hun.

Det er til sammen 600 dagplasser beregnet for ukrainske flyktninger i løpet av sommeren. I tillegg er det 4.000 dagplasser for ordinære deltakere i Sommerkvikk. Dette er gjort mulig gjennom et spleiselag mellom kommunen, Gjensidigestiftelsen, Nav og Bufdir. Bare Sommerkvikk har et budsjett på nesten 1,3 mill. kroner.

At det kan tilbys så mye aktivitet i løpet av sommeren kommer helt og holdent av frivillig innsats fra de ulike lag og foreninger som stiller opp i hele kommunen. Men det er også ansatt ungdommer som skal gjøre jobben ute på de ulike aktivitetene slik det har vært de siste årene. De får sitt første møte med arbeidslivet gjennom dette engasjementet samtidig som de får vanlig lønn for arbeidet.

– Lørdag 18. juni har vi ungdomslederkurs og utlevering av arbeidstøy for ungdommene som skal jobbe hos oss i sommer. Vi er glade for at Viken idrettskrets kan stille med kursholdere til oss også i år, sier Lyngaas.

Stort opplegg – mange ungdommer
Årets Sommerkvikk har plass til 46 norske ungdommer. I tillegg er det fire nyankomne flyktninger mellom 15 og 17 år som har fått plass. Ytterligere fem voksne har fått jobb på sommerskolen gjennom Nav.

Årets plasser fylte seg raskt opp og det er venteliste på flere av arrangementene.

Hanne Lyngaas i idrettsrådet informerer her de ukrainske flyktningene om sommeren tilbud ved hjelp av tolker.
Del:
Annonse