17. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange er flinke på å øvelseskjøre i starten, men kjører mindre jo lengre ut i opplæringen de kommer. Det er helt feil, mener Trafikkforum.

Lenge å vente på oppkjøring? Slik sikrer du deg mot stryk

Mange som skal kjøre opp opplever at de må vente lenge på førerprøve. Da er det ekstra surt å stryke på førerprøven og stille bakerst i køen igjen. Her er tipsene fra trafikkskoleforbundet Trafikkforum.
Annonse

– Både Statens vegvesen og trafikkskoleforbundene oppfordrer til privat øvelseskjøring i tillegg til kjøretimer på trafikkskolen. Mange er flinke til å øvelseskjøre mye i begynnelsen av opplæringen, men dessverre er det mange som øvelseskjører mindre på slutten, mens de venter på oppkjøring. Det er egentlig litt rart, for det er den øvingen som skjer på slutten som har størst betydning for resultatet, sier Stig Anders Ohrvik som er rådgiver i Trafikkforum.

Både med hensyn til å bestå førerprøven og å bli trygg i trafikken etterpå, er det øving på slutten av opplæringen som har mest effekt. Slik er det jo i skolen også. Hjemmelekser skal helst være øving på noe elevene allerede har lært, for å bli enda bedre. Ny innlæring skal skje på skolen.

Annonse

Og i trafikken er det om å gjøre å skaffe seg erfaring i å ta beslutninger med lav risiko. Da er det viktig å øve på å kjøre selvstendig. Og nå som det er så lang ventetid på oppkjøring er det jo lurt å bruke ventetiden til å skaffe seg mest mulig erfaring.

Kine Osan er daglig leder i Trafikkforum, og har dessuten bakgrunn fra NAF og Trygg Trafikk. Hun er også enig i at det er lurt å bruke ventetiden på mye øving:

– Det tar tid før kunnskap og ferdigheter «setter seg». Det handler om å automatisere mest mulig av de rutinepregede handlingene, slik at vi kan frigjøre kapasitet til de oppgavene som er mer komplekse og kompliserte. Da blir du tryggere på deg selv, og blir tryggere både i prøvesituasjonen og på veien, sier hun.

Her er Trafikkforums tips til øvelseskjøring:

Gode råd til eleven
1. Start tidlig. Gjennomfør trafikalt grunnkurs ved en trafikkskole, og begynn med kjøretimer så tidlig som mulig.

2. Øv hjemme på det du har lært på trafikkskolen.

3. Gjennomfør mesteparten av den formelle føreropplæringen tidlig, slik at du kan øve mye på å ta selvstendige valg før førerprøven.

Gode råd til ledsageren
1. Ta tidlig kontakt med trafikkskolen, og oppretthold en tett og god dialog med trafikkskolen videre i opplæringsløpet.

2. Øv på det som eleven allerede har lært på trafikkskolen. Unngå å ta på deg lærerrollen, øv for at eleven skal bli enda tryggere på det de allerede har lært.

3. Øv mest i slutten av opplæringsforløpet, etter gjennomført opplæring på trafikkskole, men før førerprøven.

Fordeler
• Eleven blir mye tryggere i trafikken når grunnleggende rutiner er innarbeidet.
• Eleven blir flinkere til å ta selvstendige og gode beslutninger med lav risiko
• Kvaliteten på mengdetrening og øvelseskjøring hjemme blir mye bedre, – og ledsageren føler seg også tryggere når eleven øver på noe de kan.

Del:
Annonse