12. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Vi vil ha flere tilrettelagte sykkelveier for å gjøre hverdagen sikrere for både syklister og fotgjengere, viser undersøkelse. (Foto: Morten Brakestad/Trygg Trafikk)

Norske syklister ønsker økt satsing på sykkelveier

6 av 10 norske syklister ønsker flere og bedre sykkelveier, viser en ny undersøkelse fra Trygg Trafikk og Tryg Forsikring som begge etterlyser en økt satsing på sykkelveinettet.
Annonse

– Vi blir stadig flere syklister her til lands, og om lag halvparten sier de har syklet det siste året. Når flere ønsker å sykle i hverdagen, og det er politisk villet at flere bruker miljøvennlig transport, krever det en satsning på flere og bedre sykkelveier. Trafikksystemet som tilbys syklister i Norge, mangler helhet og kontinuitet.

Det sier seniorrådgiver i Trygg Trafikk, Paal-Gunnar Mathisen.

Annonse

Undersøkelsen er utført av YouGov på vegne av Trygg Trafikk og Tryg Forsikring, og viser at blant de som har syklet i løpet av det siste året er det hele 64 prosent som ønsker flere og bedre sykkelveier i sitt nærmiljø.

Dette gjelder ikke bare syklistene. Halvparten av befolkningen som helhet, etterlyser også bedre sykkelveier. Trygg Trafikk etterlyser nå økt satsing på sykkelveier.

– Å skille biler fra sykler og sykler fra fotgjengere – ved godt utbygde og gode sykkelveier – er åpenbart et viktig tiltak for å minske risikoen for ulykker. I dag må syklistene ofte velge mellom fortau eller veibanen i mangel på eget tilbud, og slik bør det ikke være. Men det krever politisk handlekraft og prioriteringer i årene som kommer, fortsetter Mathisen.

Over halvparten foretrekker sykkelvei
Undersøkelsen har også kartlagt hvor folk foretrekker å sykle, og viser at 54 prosent foretrekker gang– og sykkelvei, 13 prosent bilvei, 14 prosent sykkelfelt i veien, og 15 prosent på fortau.

– Jeg er ikke overrasket over at syklister foretrekker veier som er tilrettelagt for sykkel. Det oppleves langt tryggere enn å risikere sammenstøt med bil i bilvei eller i sykkelfelt ved bilveien. Det er brukt flere milliarder til nye gang- og sykkelveier, og mer skal det bli. Det er derfor gledelig å se at over halvparten av syklistene svarer at de foretrekker å sykle på sykkelvei. Skal myndighetene nå målet om at 20 prosent av alle trafikanter skal være syklister må det bli enklere og tryggere å velge sykkel, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring.

Verst i vest
Minst fornøyd med sykkelveiene er folk på Vestlandet. Der svarer nemlig hele 60 prosent at de ønsker bedre sykkelveier. Trygg Trafikk forstår frustrasjonen.

– Det kan være mange grunner til dette. Mye har nok å gjøre med kupert terreng og svingete veier, som gjør utbygging krevende og landeveissykling veldig risikabelt. Forholdene for syklister varierer en del fra sted til sted, og spesielt utenfor bysentrum kan det være veldig krevende sykkelveier, sier Paal-Gunnar Mathisen.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 4. – 9. mai gjennomført til sammen 1003 CAWI-intervjuer med nordmenn i alderen 18+ år.»

Del:
Annonse