31. mars 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Trygg Trafikk er skremt over det høye dødstallene i trafikken så langt i år. Bare i juli omkom 10 personer – alle menn. (Foto: Clolourbox)

Dødelig trafikksommer: 10 personer omkom bare i juli-trafikken

Det har vært en dødelig trafikksommer slik første halvår også har vært. Totalt har 72 personer mistet livet i trafikken så langt i år, mot 40 i samme periode i fjor. Sommerens to første måneder har dermed krevd 27 menneskeliv.
Annonse

– Dessverre så fortsetter årets dystre ulykkesstatistikk å prege denne sommeren. I juli har vi mistet 10 menn i trafikken og vi har en stor jobb å gjøre for å forhindre alvorlige ulykker framover. I fjor omkom det 80 personer totalt i trafikken, og det er grunn til bekymring når vi allerede ved utgangen av juli nærmer oss fjorårets antall drepte totalt, sier Christoffer Solstad Steen i Trygg Trafikk.

Flest eneulykker i juli
Totalt har 30 personer mistet livet i eneulykker og dette er dermed den ulykkestypen som dominerer statistikken i år.

Annonse

– Nå vet vi ikke årsaken bak årets dødsulykker, men fra tidligere vet vi at mange eneulykker preges av høyere fart enn det forholdene tillater. Manglende bruk av sikkerhetsutstyr er også en gjenganger i denne typen ulykker. Vi må gjenta at riktig bruk av sikkerhetsbelte og hjelm kan redde liv. Vær oppmerksom og ikke la mobiltelefoner eller andre ting forstyrre deg mens du kjører. Vi anbefaler at du setter mobilen i bilmodus før du kjører, sier Steen.

Tredobling av drepte motorsyklister
Så langt har 17 motorsyklister mistet livet i trafikken. 12 av 17 omkomne døde i en eneulykke. Ikke siden 2009 har det omkommet flere på MC i Norge i samme tidsperiode. Den gang omkom det 18 motorsyklister. I fjor hadde fem motorsyklister mistet livet i samme periode.

– Vi registrer at det er mer enn tre ganger så mange som har mistet livet på MC i år sammenlignet med fjoråret. Det er en dramatisk økning. Motorsykkelen er et krevende kjøretøy som krever full oppmerksomhet og tilstedeværelse hele veien. Det er viktig at førere sørger for oppfriskning og trening for å opprettholde kjørekompetansen på kjøretøyet, sier Steen.

Frykter august-ulykkene
Sammen med sine folk følger Hovland utviklingen fra dag til dag. Mer enn en tredjedel av alle dødsulykkene i trafikken skjer vanligvis i de tre sommermånedene.

– Jeg frykter august-ulykkene som tidligere også har vært mange. I fjor mistet vi 13 i denne måneden alene, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Arbeidet med å analysere årets trafikksikkerhetsulykker pågår. Kunnskapen fra dette deles med alle aktører og danner grunnlaget for arbeidet videre. (Foto: Statens vegvesen)
Del: