16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Mange eikværinger reiser land og strand rundt for å jakte på fugl. (Illustrasjon: NJFF)

Positiv utvikling for rype og skogsfugl, men langt fra alle steder

Skal du på jakt i høst er det viktig å vite hvor det er mest fugl. Ferske tall fra Statskog viser en historisk sterk økning i rypebestanden i Nordland og Troms. Lenger sør i Norge varierer tallene mer.
Annonse

Tellingene viser en klar hovedtrend: Det er bra med fugl og reproduksjonen er sterk på de fleste av Statskogs jaktområder.

– Med noen unntak, er det bra tall for hele landet. Den historiske økningen i nord indikerer at Statskogs modell for bærekraftig forvaltning fungerer, sier fagsjef for jakt og fiske i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Annonse

Breisjøberget, som selv har doktorgrad i rypeforvaltning, mener stengte jaktområder og streng regulering da bestanden var lav kan ha vært avgjørende.

– Dette bidro til at vi beholdt en livskraftig bestand som nå øker, når forholdene ligger til rette for det i naturen, sier Breisjøberget.

Årlig kontroll av bestandene
Det vil alltid være naturlige svingninger og sykluser i bestandene. Dette påvirkes først og fremst av predasjon, smågnagersykluser og værforhold. Statskog bruker store ressurser på årlig kontroll av bestandene.

– Slik unngår vi å trykke bestandene for lavt med jakt i dårlige år, og kan trygt slippe til flere i gode år, sier Breisjøberget.

De siste ukene har statsforetaket fått rapporter fra tellinger langs mer enn 2.200 kilometer takstlinjer i nord og sør.

– Det er 400 kilometer mer enn i fjor. Dette er svært høyt i internasjonal sammenheng og gir oss et bedre kunnskapsgrunnlag enn vi noen gang har hatt, sier Breisjøberget.

Områder stenges for jakt dersom kyllingproduksjonen er for lav, og reguleres dersom jakttrykket er for høyt.

Fellingstall
I sesongen 2020-2021 ble det i Norge totalt felt 176.500 ryper, 9.490 storfugl og 18.180 orrfugl (SSB). Årets rype- og skogsfugljakt åpner 10. september.

Takseringsresultatene for rype og skogsfugl
Fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget, kan gi mer informasjon om lokale resultater og kommentarer til tallene.

Rypetallene
Nordland og Troms er inndelt i 11 takstområder. Det er variasjoner innenfor områdene, men 10 av 11 viser oppgang. Kun ett område, Sør-Troms, har en marginal nedgang.

I Indre Troms var det for inntil få år siden strenge reguleringer og stengninger. Utviklingen er svært positiv, og viser nær en dobling i rypetetthet.

Statskogs taksering av jaktområder i Sør-Norge viser en noe mer variert utvikling.

Njardarheim (Sirdal mv): Høy rypetetthet og middels kyllingproduksjon.

Rendalen (Innlandet): Lav rypetetthet og lav kyllingproduksjon.

Fulufjellet i Ljørdalen (Innlandet): Høy tetthet (svært kraftig økning) og høy kyllingproduksjon.

Drevfjellet (Innlandet): Høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Kongsvold (Trøndelag): Lav tetthet og lav kyllingproduksjon.

Drivstueutmålet (Trøndelag): Høy tetthet og middels kyllingproduksjon.

Røros (Trøndelag): Høy rypetetthet og middels kyllingproduksjon.

Skogsfugltallene
Salten (Nordland): Lav tetthet og lav kyllingproduksjon.

Helgeland (Nordland): Middels tetthet og høy kyllingproduksjon.

Bangdalen (Trøndelag): Middels til lav tetthet og lav kyllingproduksjon.

Røros (Trøndelag): Middels til lav tetthet og høy kyllingproduksjon.

Gravberget (Innlandet): Høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Ljørdalen (Innlandet): Middels til lav tetthet og lav kyllingproduksjon.

Finnemarka (Viken): Høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Sølvverket i Kongsberg (Viken): Høy tetthet og høy kyllingproduksjon.

Gjerstad (Agder): Middels tetthet og høy kyllingproduksjon.

Les mer i Ryperapporten her (lenke)

Rypebestanden er økende, men noen steder er det mindre fugl i år enn tidligere. I Viken er situasjonen god. (Foto: Kjartan Trana)
Del:
Annonse