23. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Utleie av elsparkesykkel uten ansvarsdekning for motorvogn blir ulovlig fra 1. september. (Foto: Pexels)

Fra torsdag kan leide elsparkesykler være ulovlige å bruke

Fra 1. september må alle elsparkesykler for utleie ha lovpålagt ansvarsdekning for motorvogn. Uten denne forsikringen vil kjøretøyet være forbudt å bruke.
Annonse

Fra samme dato utgår dekning av ansvarsskader over innboforsikringen hvis du leier en elsparkesykkel, understreker forsikringsselskapet If. Det betyr at du kan sitte igjen med en heftig regning om det skjer en ulykke.

Samferdselsdepartementet har bestemt at alle elsparkesykler som leies ut må ha lovpålagt ansvarsforsikring for motorvogn fra torsdag. Fra 1. januar må alle privateide elsparkesykler, ståbrett og lignende små elektriske kjøretøyer ha det samme.

Annonse

– Elsparkesykkel er omklassifisert til motorvogn med forsikringsplikt, og dermed gjelder ikke ansvarsdekningen på innboforsikringen ved leie av elsparkesykkel fra og med torsdag, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If.

Hvis kjøretøyet ikke har den lovpålagte ansvarsforsikringen for motorvogn, kan det få store økonomiske konsekvenser for den som ikke har den nødvendige forsikringen.

Ved utleie er det utleieselskapet må ha ansvarsforsikring for motorvogn i orden, ellers vil det ikke være mulig å leie ut kjøretøyet.

Kan kreve erstatning
– Ved alvorlige personskader kan erstatningsbeløpene komme opp i et tosifret millionbeløp, sier Clementz.

– Vi i If og de andre forsikringsselskapene jobber nå med å lage nye forsikringsprodukter for privatpersoner for elsparkesykler og andre små elektriske kjøretøy. If vil ha disse klare senere i høst, i god tid til årsskiftet, sier Clementz.

Hva en ansvarsforsikring for private kommer til å koste, er ennå ikke klart, opplyser If.

– Men prisen blir nok høyere enn hva folk kanskje tror ut fra hva en elsparkesykkel koster i innkjøp. En ansvarsforsikring på motorvogn dekker blant annet personskader på fører og tredjeperson, med ubegrenset erstatningssum oppad. Ved tingskade på tredjepart er øvre grense 100 millioner kroner. For eksempel at et dyrt, offentlig bygg eller hotell får store brannskader eller brenner ned til grunnen, sier Clementz.

Erfaring fra Danmark
If tilbyr ansvarsforsikring for utleieaktører.

– Vi har siden Samferdselsdepartementet kunngjorde at elsparkesykler og andre mindre elektriske kjøretøy trenger ansvarsdekning for motorvogn, jobbet med å gjøre klar nye forsikringsprodukter både utleiere og privatpersoner. Som Nordens største forsikringsselskap ser vi på det som en del av samfunnsansvaret vårt å ha forsikringer som myndighetene pålegger og folk og bedrifter trenger. Vi har allerede en tid hatt utleieforsikringer for elsparkesykler i Danmark, og kan blant annet bygge på erfaringer derfra, sier Clementz.

Ulike ansvarsdekninger
• Ansvarsdekning som del av innboforsikring: Dekker rettslig erstatningsansvar du kan pådra deg som privatperson for skade på annen person eller andres ting. Beløpsgrense på noen millioner kroner. Beløpsgrensen kan variere fra forsikringsselskap til forsikringsselskap. Dekker ikke skader på fører av for eksempel elsparkesykkel. For dette må du for eksempel ha en ulykkesforsikring. Fra torsdag 1. september utgår denne dekningen på elsparkesykkel som leies ut, for dekningen skal være på ansvarsforsikring for motorvogn.

• Ansvarsforsikring på motorvogn: Lovpålagt å ha for kjøretøy klassifisert som motorvogn. Ansvarsforsikringen dekker skader på fører, passasjerer, andres kjøretøy og andres eiendom. Dekker skade på personer, uten beløpsgrense. Skader på andres kjøretøy, bygninger og gjenstander dekkes med inntil 100 millioner kroner. Bilansvaret er et lovfestet objektivt ansvar med forsikringsplikt. Alle motorvogner har derfor plikt til å ha ansvarsforsikring. De skal dekke skader som motorvognen gjør. Ansvaret er objektivt for skade på person og ting etter bilansvarslovens paragraf 4. Det er derfor ikke et vilkår om skyld hos eier eller fører.

Kilde: Forsikringsselskapet If

Del:
Annonse