9. februar 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er ofte hektisk og mange involverte ved en beredskapsøvelse i tunnel. (Illustrasjonsfoto: Hanne Louise Løver Thon / SVV)

STENGER: Beredskapsøvelse i Kongsbergtunnelen på E134

Har du planer om å reise forbi Kongsberg mot Notodden i morgen kan det være greit å få med seg denne saken. Kongsbergtunnelen vil nemlig være stengt det meste av dagen.
Annonse

Onsdag 21. september skal Statens vegvesen og nødetatene øve for å bli bedre rustet til å håndtere hendelser i Kongsbergtunnelen. Tunnelen blir derfor stengt mellom kl. 09.00 og 14.00

Mens beredskapsøvelsen i Kongsbergtunnelen pågår, kommer utrykningskjøretøyene til å kjøre med blålys, og det kan komme røyk ut av tunnelen mot Notodden, i Tislegård-området.

Annonse

Mens tunnelen er stengt, er det omkjøring om fylkesvei 40 og 286. Det betyr at mesteparten av omkjøringstrafikken kommer til å gå gjennom Kongsberg sentrum, noe som kan føre til kø.

Omkjøringen er skiltet. Trafikantene oppfordres til å følge med på skiltingen og vise hensyn.

Øvelse gjør mester
Statens vegvesen holder jevnlig beredskapsøvelser i riksveitunneler sammen med nødetatene.

Hovedformålet med slike øvelser er å holde nødetatene oppdatert på den aktuelle tunnelen og sikkerhetsutstyret i den, trene samhandling og kommunikasjon, og øve ferdigheter og innsats.

I Kongsbergtunnelen blir det gjennomført en såkalt fullskalaøvelse. Det betyr at øvelsen foregår inne i tunnelen der det spilles ut et planlagt scenario. Et slikt scenario kan for eksempel være en kjedekollisjon, forbikjøringsulykke, brann i kjøretøy eller motorhavari.

– Siden øvelsen skal være så realistisk som mulig, kan vi av hensyn til deltakerne ikke avsløre hva det planlagte scenarioet i Kongsbergtunnelen er, sier Hanne Løver Thon, praktisk tunnelforvalter i Statens vegvesen.

– Hensikten med slike øvelser er at nødetatene skal bli bedre rustet til å håndtere en reell hendelse i tunnelen på en effektiv og trygg måte, sier hun.

Deltakerne
Disse er med på Statens vegvesens øvelse i Kongsbergtunnelen på E134 onsdag 21. september:

• Kongsberg brann og redningstjeneste
• Prehospitale tjenester Vestre Viken
• Sør-Øst politidistrikt
• 113-sentralen
• Vegtrafikksentralen sør
• Sør-Øst 110
• Sør-Øst 112

Del: