27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Et vogntog har forsøkt å kjøre over planovergangen, mens bommene gikk ned. (Foto: Bane Nor)

Sterk økning i nestenulykker på planovergangene

Hittil i år er det nesten like mange hendelser på jernbanens planoverganger som i hele 2021. Nå går Bane Nor ut og ber folk respektere reglene, for å sikre liv og helse.
Annonse

Fra nyttår til 1. september har det vært 485 uønskede hendelser ved planoverganger med veisikringsanlegg. Til sammenligning var det 496 nestenulykker i løpet av hele fjoråret. Bane Nor registrerer med andre ord en sterk økning, og er bekymret for den negative utviklingen.

– Det dreier seg om hendelser der gående og bilister ikke respekterer rødt lys og bommer. De krysser overgangene selv om bommene er nede, eller på vei ned. Dette er ulovlig og kan være livsfarlig. Nå ber vi folk om å respektere reglene, for å sikre liv og helse, sier Sverre Kjenne, konserndirektør i Bane Nor.

Annonse

27 ble fanget mellom bommene
De fleste hendelsene dreier seg om myke trafikanter; folk som sykler eller går på rødt lys. Om lag en fjerdedel (131 av nestenulykkene) handler om bilister som kjører ulovlig. Her følger ikke sjåførene det røde lyset, og prøver å krysse mens bommene er på vei ned.

I flere tilfeller ser togførerne folk som kjører slalåm over planoverganger, der det er korte bommer. I 27 tilfeller ble bilister fanget mellom bommene, med et tog dundrende mot dem.

– Risikovilligheten ser dessverre ut til å øke, for dette handler i stor grad om valg enkeltpersoner tar. De fleste nestenulykkene skjer på planoverganger med sikkerhetsutstyr som tydelig varsler når toget kommer, sier Kjenne.

Ikke nøl et sekund
Konserndirektøren understreker at hvis du blir fanget på en planovergang, må du ikke nøle et sekund:

– Bommene er konstruert slik at de knekker hvis du kjører på dem. Skjer noe slikt, gir du gass, sier han.

Det omkommer i gjennomsnitt ett menneske etter ulykker på planovergangene i Norge hvert år.

– Det virker ikke som om folk tar dette på alvor. Det kan komme tog i stor fart, men også i lavere hastigheter har toget store problemer med å stoppe for folk og biler på overgangene. Toget kan ikke svinge unna og bruker lang tid på å bremse ned, forklarer Kjenne.

Det sier seg selv at et tog på flere hundre tonn forårsaker store skader, selv i lav fart, uansett hva det treffer.

FAKTA – Eksempler på hendelser på planovergangene:

To voksne med barnevogn krysset planovergangen mens bommene lå nede. Det var bare så vidt de fikk presset barnevogna under den ene bommen, og kom seg over.

En kvinne med barnevogn var på vei over en planovergang når toget kom kjørende. Bommene lå nede. Heldigvis rakk hun å komme seg over med vogna.

Tre gutter på rundt 12 år går under bommen med sykler. Noen sekunder før har togfører tutet for å advare barna. Guttene ignorerte toget og «lekte seg» midt i sporet mens flere andre ventet bak bommen. Togfører nødbremset og fikk dermed senket hastigheten noe. To av barna klarte å komme seg ut av sporet. Den siste rakk kun å flytte seg inntil bommen, og sto på innsiden av planovergangen mens toget dundret forbi – noen centimeter unna.

En bil stod mellom bommene når tog kom kjørende. Toget holdt heldigvis lav fart og klarte å stoppe i god avstand til bilen. Togfører løste situasjonen uten at det oppsto noen skader.

FAKTA – Norsk jernbane blant Europas sikreste
Jernbanen i Norge er Europas nest sikreste, ifølge en fersk rapport fra EUs jernbanebyrå ERA (Report on Railway Safety and Interoperability in the EU 2022).

Kun Storbritannia ligger lavere enn Norge, målt i antall dødsulykker per million kjørte togkilometer i årene 2018-2020. Når det gjelder ulykker med drepte og skadde på planoverganger, kommer den norske jernbanen på åttende plass.

De siste årene har det i snitt skjedd én dødsulykke i året på norske planoverganger.

Bane Nor jobber kontinuerlig med å øke sikkerheten. Det gjør vi blant annet ved å fjerne planoverganger og sikre de som har få sikkerhetstiltak.

Vi jobber også holdningsskapende overfor barn og voksne. Bane Nor er i kontakt med lokalmiljøer, skoler og barnehager. Vi snakker om temaet i media og gjennomfører større og mindre kampanjer. I fjor lanserte vi nettsiden www.banorama.no, med særlig fokus på barn og unge.

Nestenulykker på planoverganger

År – Antall hendelser:
2018 – 513
2019 – 548
2020 – 449
2021 – 496
2022* – 485

*2022-tall er fra 1. januar til 1. september

En personbil har kjørt mot rødt lys på planovergangen, og har blitt stående mellom bommene, nær skinnegangen. (Foto: Bane Nor)
Del:
Annonse