24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er store variasjoner i internettilgangen i hytte-Norge, og stadig flere har brukt hytta som arbeidsplass – i hvert fall fram til nå. (Foto: Unsplash)

Stadig viktigere med høyhastighets internett på hyttekontoret

Mange nordmenn jobber fra andre steder enn kontoret, og hyttekontor er allerede et innarbeidet begrep. Nå offentliggjøres for første gang tall på hvordan det står til med internettilgangen i hytte-Norge.
Annonse

Det er et nasjonalt mål at alle husstander skal ha tilgang til bredbånd med en nedlastningshastighet på minst 100 Mbit/s. For å kunne håndtere det meste i jobbsammenheng anser vi at det er nødvendig med minst 30 Mbit/s.

– Infrastrukturen for elektronisk kommunikasjon i Norge legger til rette for denne måten å jobbe på. Syv av 10 fritidsboliger kan få tilgang til minst 30 Mbit/s, og dersom vi også inkluderer mobildata er det hele ni av 10 som har denne muligheten, sier Espen Slette som er konstituert avdelingsdirektør for strategisk analyse i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Annonse

Kobler seg ikke på høyhastighetsbredbånd
Tilgang til fast bredbånd for fritidsboliger er først og fremst basert på fiber og fast trådløst bredbånd (FTB). På landsbasis har nesten hver fjerde fritidsbolig tilgang til fibernett, og mange av de tradisjonelle vinterdestinasjonene har god fibertilgang. Allikevel så er det kun 13 prosent av fritidsboligene som faktisk har valgt å koble seg til fibernettet.

Slik står det til i de 10 største hyttekommunene
I de 10 største hyttekommunene i landet varierer det ganske mye mellom de som har best og de som har dårligst internettoppkobling.

– Når det gjelder 30 mbit/s så ser vi at de fleste ligger på landsgjennomsnittet eller over med unntak av Orkland i Trøndelag. Når det kommer til det nasjonale målet på minst 100 Mbit/s så er det imidlertid store variasjoner. I Sigdal kommune i Viken fylke er det for eksempel kun 2,7 prosent som har tilgang til denne hastigheten, mens i Trysil har halvparten av alle fritidseiendommer mulighet til samme hastighet, sier Slette i Nkom.

Del:
Annonse