20. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere nordmenn lagrer nå vann og andre nødvendigheter som en egenberedskap. (Foto: Gaute Gjøl Dahle/DSB)

Undersøkelse: Nordmenn er blitt bedre forberedt på kriser

Egenberedskapsuka 2022 er nå i gang. En fersk undersøkelse viser en markant økning i kjennskapen til DSBs egenberedskapsråd – og at flere nå lagrer vann.
Annonse

I en ny undersøkelse svarer hele åtte av 10 at de er «klar over at myndighetene anbefaler at alle husstander i Norge skal være forberedt på å kunne klare seg selv i eget hjem i minimum tre døgn, dersom strøm, tele-/mobilnett og internett blir borte».

Det er en markant økning sammenlignet med tilsvarende undersøkelse på samme tidspunkt i fjor.

Annonse

– Vi tror krigen i Ukraina og den spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa har gjort egenberedskap mer aktuelt for enda flere. I kjølvannet av Russlands angrep på Ukraina 24. februar har vi sett en stor økning i antall besøk på sikkerhverdag.no – der vi har tips og råd til hva vi kan gjøre for å øke sin egenberedskap, sier DSBs direktør Elisabeth Aarsæther.

Flere lagrer vann
Undersøkelsen viser at fire av 10 oppgir at de har «lagret drikkevann i flasker og beholdere som kan brukes dersom vannet i springen blir avstengt eller forurenset». I tilsvarende undersøkelse i fjor svarte under tre av 10 det samme.

– Det er en solid økning. Men fortsatt er det under halvparten av norske husholdninger som lagrer vann. Det er ikke bra nok. Et av våre aller viktigste råd er at folk lagrer minst ni liter vann per person, sier Aarsæther.

Kommunene er med på Egenberedskapsuka
Målet med Egenberedskapsuka, som varer fra 31. oktober til 6. november, er at innbyggerne skal bli bedre forberedt på å klare seg selv i ulike kriser.

– Ved å være forberedt bidrar du til at de som trenger det mest, får hjelp først i en eventuell krisesituasjon. På den måten er du en del av Norges beredskap, sier Aarsæther.

Under denne uka vil kommuner, sivilforsvarsdistrikter, lag og foreninger over hele landet informere folk om hva de kan gjøre for å kunne klare seg hjemme i minst tre døgn, hvis viktige samfunnsfunksjoner er midlertidig utilgjengelig.

På sikkerhverdag.no finner du eksempler på hva du bør ha i hus. Lista er ikke en fasit, men et forslag for å dekke grunnleggende behov som mat, varme, drikke, legemidler, hygiene og informasjon. For noen kan det være naturlig å planlegge slike tiltak sammen.

Om undersøkelsen
En representativ befolkningsundersøkelse (1.000 respondenter) ble utført av Ipsos på oppdrag fra DSB i ukene rett før Egenberedskapsuka (uke 42-43).

Del:
Annonse