2. juni 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Konstituert kommunedirektør, Leif-Arne Steingrimsen, svarer her Ola Kvale.

Tilsvar til Partum om manglende arenaer for å skaffe seg innsikt i prosessene

MENINGER: I Eikernytt.no 31.10.22 gir Ola Kvale (Partum) uttrykk for følgende: «Vår bakgrunn for å gjøre dette er at vi opplever et stort engasjement i mange saker knyttet til utviklingen av Øvre Eiker, og det mangler en arena for innbyggerne i kommunen å skaffe seg innsikt i prosessene, og åpent diskutere disse».
Annonse

Kommunedirektøren applauderer engasjementet for å diskutere utviklingen i Øvre Eiker og ikke minst hva som skal prioriteres i årene fremover. Samtidig må kommunedirektøren minne om at det viktigste dokumentet med tanke på utviklingen i Øvre Eiker ble godkjent i kommunestyret 15. juni 2022. Dokumentet er Kommuneplanens Samfunnsdel 2021-2033.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel ble påbegynt i 2020 og godkjent i 2022 etter brede involveringsprosesser internt i kommuneorganisasjonen og eksternt. Dette innbefattet blant annet:

Annonse

– Folkemøter
– Formelle høringer
– Møter i grendeutvalgene
– Innbyggermøter
– Politiske verksteder
– Administrative innspill

Kommunedirektøren har forståelse for at samfunnsdelen kan oppleves som et litt «teoretisk» dokument, men det er dette dokumentet som er veikartet både kommuneadministrasjonen og kommunestyret må forholde seg til frem mot neste rullering.

Også er det med et godt veikart mulig å finne flere mulige ruter til mål, men det kan ikke tegnes et nytt veikart nå. Når det kalles inn til folkemøter anmoder kommunedirektøren om at det vedtatte veikartet legges til grunn for diskusjonene og innspillene.

Lykke til!
Med vennlig hilsen,

Leif-Arne Steingrimsen
Konstituert kommunedirektør

Del: