16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I en aksjon i 2021 ble to høydrektige gatehunder fra Spania stanset på Gardermoen. I hundepassene var det oppgitt feil alder og hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksine.

Europeisk storaksjon skal hindre smugling av kjæledyr til Norge

Mattilsynet deltar høsten 2022 i en EU-koordinert kontrollaksjon på kjæledyr. Målet for aksjonen er å hindre ulovlig innførsel av hunder og katter.
Annonse

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på valper er høy og betalingsviljen stor, sier Keren Bar-Yaacov, fagdirektør i Mattilsynets seksjon grensekontroll og kriminalitet.

Mange familier ønsker en hund eller katt som et nytt familiemedlem, og noen har øynet en mulighet for å utnytte markedet. Kyniske kriminelle setter profitt foran god dyrehelse og god dyrevelferd når de smugler hunder og katter til Norge. Dyrene kan komme fra rene avlsfabrikker, der dyrene lever under svært dårlig forhold.

Annonse

– Målet med aksjonen er å beskytte både folke- og dyrehelsen ved å oppdage regelbrudd, forfalskning av offisielle dokumenter og å avdekke ulovlig kjæledyrhandel, sier Bar-Yaacov.

Dyr som ulovlig innføres til Norge kan være bærere av sykdommer og parasitter som er farlige for både mennesker andre dyr, for eksempel rabies og dvergbendelorm.

I aksjonsperioden setter Mattilsynet inn ekstra ressurser, både til prøvetaking og systematisk oppfølging og rapportering innen EU/EØS. Aksjonen gjennomføres i samarbeid med Tolletaten og Økokrim.

Ikke kjøp smuglervalper
Mattilsynet oppfordrer alle som vil ha hund eller katt om å tenke seg godt om på forhånd. Kjøp dyret hos en oppdretter som setter dyrets helse og velferd først, og insister på å besøke oppdretteren hjemme. Be om også å få se dyrets mor. De fleste innsmuglede dyr selges gjennom mellommenn, og vil dermed være tatt fra mora, ofte for tidlig.

Du bør aldri overta dyret på ulike møtesteder, som parkeringsplasser og bensinstasjoner.

– Hold deg unna nettsider hvor du kan legge et dyr i «handlekurven». Ingen seriøse oppdrettere selger dyr uten å vite noe om kjøperen, sier Bar-Yaacov.

– Det viktigste tiltaket mot ulovlig innførsel er at etterspørselen stanser. Smuglingen opphører kun dersom ingen kjøper valpene eller kattungene, sier hun.

Husk også at dersom du kjøper dyr fra utlandet gjelder det egne regler. Hundevalper skal for eksempel blant annet ha ID-merking, rabiesvaksine (ikke fra Sverige), behandling mot revens dvergbendelorm og et pass eller helsesertifikat. Det samme gjelder kattunger, med unntak av kravet til behandling mot revens dvergbendelorm.

Vilkårene for å ha med seg hunder og katter på en ikke-kommersiell reise til Norge er enklere enn vilkårene for å importere disse dyreartene kommersielt. Sett deg inn i hvilke regler som gjelder:

Innførsel av hund og katt til Norge

Hva skal til for at en reise hund og katt kan regnes som ikke-kommersiell

Smugling er utbredt i Europa
I tidligere aksjoner har Mattilsynet blant annet avdekket flere tilfeller av manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokumenter og dokumentforfalskning.

De siste årene har EU/EØS økt sine kontroller I 2021 utgjorde varslinger om kjæledyr 28 prosent av meldingene i det europeiske meldesystemet iRASFF, som omfatter både dyr, mat og fôr. Den viktigste svindelaktiviteten gjelder forfalskede dokumenter som brukes ved transport av kjæledyr, for eksempel kjæledyrpass, laboratoriesertifikater og helsesertifikater.

Del:
Annonse