23. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Masud Gharahkhani var på «hjemmebane» i kveld da han snakket om boka si, oppveksten i Skotselv og sitt politiske engasjement på biblioteket i Hokksund.

Fullt hus da stortingspresidenten presenterte boka si på «hjemmebane»

114 tilhørere stoppet telleverket på da stortingspresident og utflytta «skossælving» Masud Gharahkhani gjestet arrangementet til Øvre Eiker Viser Ansikt (ØEVA) på biblioteket i Hokksund torsdag kveld. Det ble en kveld folk sent vil glemme.
Annonse

Det er langt mellom ytterpunktene i Masuds liv. Fra han kom som flyktning fra Iran som guttunge til dagens posisjon som stortingspresident og nummer to i landet etter Kongen. Og disse kontrastene fikk han tydelig fram da han fortalte om oppveksten sin, flukten gjennom Tyrkia og hvordan de havnet i Norge for nøyaktig 35 år siden i dag.

Skotselv ble etter hvert hjemstedet til Masud og familien hans og for oss er det meste kjent. De ble godt mottatt og Masud opplevde ikke rasisme i sine barneår i Skotselv. Det gjorde imidlertid faren hans, Bijan, som mottok både trusselbrev og forsøkt påkjørt i tillegg til å bli spyttet på i den lokale banken.

Annonse

Masud kunne fortelle om en dramatisk flukt der han som astmatiker slet med helsa under oppholdet i Tyrkia og at de ikke kunne søke helsehjelp i frykt for å bli sendt tilbake til Iran.

Ordfører Knut Kvale synes det var både hyggelig og viktig å ta imot stortingspresidenten.

Han takket alle som hadde bidratt i oppveksten hans. Pia i Skotselv som insisterte på at de måtte lære seg norsk så fort som mulig og at førerkort var en livsnødvendighet for å kunne bo i Skotselv. Han takket også tidligere lensmannsbetjent Trond Berntsen, som var villig til å stille opp døgnet rundt etter at de mottok trusler hjemme i Skotselv. Berntsen var som kjent en av de første som ble drept på Utøya – og denne dagen skulle Masud vært på øya, men ble stoppet av en lei forkjølelse.

Det var rimelig fullt på biblioteket i Hokksund torsdag kveld.

Ville bli kokk
Masud ville egentlig bli kokk, men det var ikke «fint nok» for moren hans. Hun ville at han skulle få seg en høyere utdannelse. Da falt valget på radiograf og Masud har jobbet flere steder, blant annet på Drammen sykehus.

Men han var også fleksibel og reiste rundt på andre sykehus i Sør-Norge. En litt pikant historie i så måte er da han ble spurt om han kunne utføre mammografi på Rjukan sykehus. Da det ble kjent at en ung mann av utenlandsk opprinnelse skulle utføre dette, var det stor skepsis blant personalet. Men kvinnene på Rjukan skal ifølge Masud ha satt stor pris på arbeidet hans og aldri har det vært så mange «fjonge» kvinner fra stedet som tok mammografi som på den tiden.


Ble politisk bevisst
Det var etter trusselbrevet og politioppbudet hjemme at det politiske engasjementet viste seg. Han satte stor pris på at ordfører Werp stilte opp sammen med rådmannen og lovet å hjelpe. Også turen til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland satte dype spor og forsterket engasjementet.

– Vi må ikke ta demokratiet for gitt og det er derfor jeg bruker så mye tid på å snakke med ungdommer i dag. Det er dem som skal ta dette arbeidet videre, sa han.

Han berømmet også våre tidlige politikere fra Eiker som visstnok skal være dem som sto bak paragraf 100 i grunnloven – om ytringsfrihet. Denne paragrafen står seg den dag i dag, noe Gharahkhani understreket viktigheten av.

Hans Kristian Sveaas sto først i køen for å kjøpe boka til Masud Gharahkhani.

Ukraina og Iran engasjerer
8. mai i år besøkte Masud Gharahkhani Ukraina selv om han egentlig skulle holdt seg hjemme for å markere frigjøringsdagen. Men han ville prioritere annerledes. Mye av boka hans «Norge i mitt hjerte» handler nettopp om Ukraina og den kampet folket der fører mot okkupasjonsmakten.

Også fødelandet Iran og det som skjer der engasjerer Masud sterkt. Han har fått kritikk fra flere hold for å være så tydelig i fordømmelsen av prestestyret i landet når det gjelder behandlingen av kvinner.

– Det er min plikt å si i fra om rettighetene deres og det er dere i Øvre Eiker som har lært meg disse verdiene, sa han.

Verdiprisen 2022 ble delt ut til Øvre Eiker for Ukraina. F.v. ser vi Svein Ludvig Larsen, Viktoria Olsen, nestleder Oleksii og Emil A. Bellen Nordahl.

Delte ut verdipris
ØEVA brukte også kvelden til å dele ut Verdiprisen for 2022. Den gikk til foreningen «Øvre Eiker for Ukraina» representert ved leder Viktoria Olsen og nestleder Oleksii. Prisen ble delt ut av Svein Ludvig Larsen og Emil A. Bellen Nordahl.

Bakgrunnen for tildelingen er det arbeidet foreningen har gjort for flyktningene som har kommet til kommunen etter invasjonen av Ukraina. Foreningen, som ble stiftet av Adrian Tollefsen, har tatt imot våre nye innbyggere på en slik måte at de blir inkludert og hjulpet med alt det praktiske som trenges når du kommer til et nytt land med kun en koffert.

Foreningen har også samlet inn store mengder utstyr og klær som er donert av folk og bedrifter i Øvre Eiker og gitt dette gratis videre til ukrainerne som nå teller over 200 i kommunen.

Kjernen i foreningen som hjelper flyktninger fra Ukraina. F.v. stifter og nå kasserer Adrian Tollefsen, leder Viktoria Olsen og nestleder Oleksii.
Del:
Annonse