21. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fysioterapeut Lars Håvard Høgvoll (t.h.) takker opposisjonspolitiker Adrian Tollefsen (H) for initiativet og løsningen som nå er kommet på banen for å styrke fysioterapitilbudet i Øvre Eiker.

Opposisjonen redder fysioterapitilbudet i Øvre Eiker

I budsjettet for Øvre Eiker kommune for 2023 har partiene Høyre, FrP, KrF og Venstre fått støtte fra SP i å styrke fysioterapitilbudet i kommunen. For Vestfossen fysikalske institutt (VFI) – som har drevet fysioterapi-klinikk siden 2004 – betyr dette en dobling av tilskuddet – og det betyr at instituttet består.
Annonse

Forslaget blir etter alt å dømme vedtatt av kommunestyret i desember – og vil øke tilskuddet til alle fysioterapeuter i kommunen fra 2023.

Betydelige investeringer
Vestfossen fysikalske institutt, har som flere andre liknende aktører, gjort betydelige oppgraderinger av både lokaler og utstyr de siste årene. Men det har skjedd uten tilstrekkelig driftstilskudd for å dekke det tilbudet befolkningen i Vestfossen etterspør.

Annonse

– Til sammen har vi her hatt 60 prosent driftstilskudd fordelt på to fysioterapeuter. Frem til nå har rammebetingelsene fra kommunen ikke gjort det økonomisk forsvarlig å drifte videre, sier fysioterapeut Lars Høgvoll til Eikernytt.no.

Høgvoll forteller videre at både han og innbyggerne i Vestfossen over lang tid har forsøkt å få kommuneadministrasjonen i tale, og forsøkt å få til en dialog på disse rammebetingelsene uten å lykkes.

Tidligere har lokalavisene i Eiker skrevet om saken både i form av artikler og debattinnlegg fra brukere, men til ingen nytte. Kommuneadministrasjonen har over år stått på sitt til tross for innspill og spørsmål fra både fysioterapeuter, innbyggere og politikere.

Plan for fysioterapitilbudet
Kommunestyret vedtok 9. februar 2022 at «det lages en plan for utvikling av fysioterapitilbudet i Øvre Eiker kommune. Planen legges frem i forkant av budsjett for 2023 og eventuelle økte kostnader vurderes i en helhet i budsjettarbeidet». Allikevel la kommunedirektøren fram et budsjett uten at dette planarbeidet var gjennomført.

– Vi var veldig tydelige i februar på at dette skulle på plass, og er naturligvis skuffet over at dette ikke kom før budsjettet, sier Adrian Tollefsen. Han legger til at det derfor er helt avgjørende å gjøre disse endringene nå.

Risiko for reduksjon i tilbudet
13 av 17 avtalefysioterapeuter i Øvre Eiker har deltidsavtaler med Øvre Eiker kommune. Til sammen leveres det 6,9 årsverk i Øvre Eiker mer enn det kommunen betaler for. Av de 30.000 individuelle behandlingene som ble utført av avtaleterapeutene i Øvre Eiker kommune i 2021, betalte kommunen kun for i underkant av 18.000. VFI utførte 6.500 av disse behandlingene i fjor.

I tolvte time
Fellesgruppeleder for Høyre, FrP, KrF og Venstre, Adrian Tollefsen, har engasjert seg i spørsmålet og den 23.11.22 la opposisjonspartiene fram sitt budsjettforslag for 2023 – og fikk flertall for forslaget om styrking av fysioterapitjenesten i Øvre Eiker kommune. Forslaget går ut på å løfte alle fysioterapeuter i Øvre Eiker til 60 prosent. For Vestfossen Fysikalske betyr dette en dobling av tilskuddet.

– For oss har det vært viktig å lytte til både befolkninga i Vestfossen og de som er brukere av dette tilbudet, men også fysioterapeutene. Tilbakemeldingen har vært helt unison – og den har gått på at det ikke lenger er forsvarlig å drifte tilbudet med alle disse små hjemlene, uttaler Adrian Tollefsen til Eikernytt.no.

Videre forteller han at engasjementet fra både innbyggere og Høgvoll har gjort inntrykk.

– Det er klart vi må forstå at dette tilbudet kan bety forskjellen på å leve gode liv og ha et liv med helseutfordringer. For veldig mange er dette grunnen til at de kan ta del i samfunnet. Derfor blir dette tilbudet så ekstremt viktig for dem som er helt avhengige av det, sier Adrian Tollefsen.

I tillegg er en styrking av fysioterapitilbudet helt i tråd med kommunens planverk for bedre fysisk og psykisk helse og ikke minst helt i tråd med strategien «leve hele livet» – tiltaksplanen for bedre liv for eldre.

En økning i hjemlene for terapeutene bidrar også til det kommunale arbeidet med heltidskultur for mennesker som arbeider i kommunal sektor. For terapeutene betyr dette at de blant annet kan ha muligheten til å ta inn vikar ved deltidspermisjon eller deltidssykemelding – uten at det går ut over pasientene.

Hele kommunen
Som tidligere representant for alle fysioterapeuter i kommunen er Lars Håvard Høgvoll – og Siri Arnø også fysioterapeut – tilfreds med denne økningen. Det betyr at det ikke bare er i Vestfossen, men også i hele kommunen – at tilbudet vil bli bedre.

– Helt til slutt vil jeg utrykke takknemlighet på vegne av alle pasienter, befolkning og fysioterapeuter i Øvre Eiker og takker spesielt for at Høyre har løftet denne saken og funnet en løsning med sine budsjettpartnere, avslutter Høgvoll. 

Del:
Annonse