16. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Bompenger rammer usosialt og bør avvikles, svarer folk i en undersøkelse gjort for NAF. (Foto: NAF)

BØR AVVIKLES: Én av to sier bompengene er for høye i dag

2023 kan bli et rekordår for bompenger, hele 16 milliarder kroner i bompenger ligger det an til. I dag sier én av to bilister at dagens bompenger er for høye for deres økonomi. Men det skal bli verre og for folk som allerede sliter med å betale regningene sine, går det fra vondt til verre.
Annonse

På landsbasis svarer 49 prosent at bompengeregninga er for høy. I gruppene med lavere inntekter, øker andelen som sliter med de dyre bompasseringene til opp mot 60 prosent, viser en undersøkelse gjort for NAF.

– Neste år kan det bli rekordinnbetalinger fra norske bilister. Politikerne bruker bompenger til å finansiere nær sagt alt innen samferdsel. Det ser vi på disse tallene, sier Ingunn Handagard i NAF.

Annonse

For 2023 er det åpnet for å kreve inn 16 milliarder kroner fra bilistene. Prognosen for 2022 er at bilistene innen året er omme har betalt 12,9 milliarder kroner i bompenger.

Blir også dyrere for elbil
Økningen i bompenger har kommet over tid. På ti år har andelen husholdninger som må betale bompenger på hverdagsreisen økt, i tillegg til at innbetalingene har steget i kroner og øre, viser forskning fra Transportøkonomisk institutt (TØI).

Fra neste år øker regjeringen andelen elbiler skal betale i bompenger til 70 prosent. NAF er sterkt kritisk til økningen.

– I tillegg til å være usosialt går bompenger mest ut over de som ikke har alternativer til bil på hverdagsreisen. Å skaffe seg en elbil har derfor vært en måte for folk å få ned regninga på, sier Handagard.

Advarer mot både veiprising og bompenger
Nylig leverte Skatteetaten og Statens vegvesen en utredning om veiprising. I rapporten vil etatene beholde dagens bompengesystem, samtidig som de vil innføre kilometeravgift for elbiler.

– Bompenger og veiprising sammen er en utrolig dårlig idé. Vi ser allerede nå at folk sliter med de høye bompengene. Å legge ekstra avgifter på toppen av dette, vil kunne prise mange bort fra veien og ramme enda mer usosialt enn i dag, sier Handagard.

Del:
Annonse