15. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Tyrifjorden 10. desember 2022. Her er det ikke trygt å ferdes. Også i Eiker er det is flere steder, men som heller ikke er trygt. (Foto: Morten Synstelien)

NVE advarer: Stor fare for å gå gjennom isen

De siste dagers kulde har gjort at isen har lagt seg på en rekke vann. Men det er langt fra trygt å ferdes på isen før den har fått riktig tykkelse og satt seg over hele vannet.
Annonse

Varierende tykkelse på islagte vann gjør det vanskelig for selv erfarende skøyteløpere å vurdere forholdene. NVE oppfordrer alle til å sjekke istykkelsen ofte, gå sammen med andre og å ha med seg ispigger, istav og kasteline.

Et tynt snølag gjør at det er svært vanskelig å vurdere istykkelsen med bare øynene. Variasjoner i snøen og strømmer i vannet gjør at det er store forskjeller i istykkelsen på islagte vann.

Annonse

Selv erfarne folk som bruker isstaver til å sjekke istykkelse har falt igjennom isen. Når isen er tynn er det vanskelig å komme opp igjen dersom du er alene, selv med ispigger.

– Vi anbefaler at dere går flere sammen og holder avstand til hverandre. Ta med tau eller kasteline, slik at du kan hjelpe andre dersom de faller igjennom isen. Sjekk isen ofte, helst med isstav slik at du kan måle istykkelsen et stykke foran seg, sier isvarsler Ånund Kvambekk i NVE.

Det er først når det er mer enn 10 cm med solid is at faren for å tråkke igjennom reduseres. Så tidlig i sesongen vil det være store lokale forskjeller i istykkelsen. De jevneste isforholdene finner vi på små, grunne vann med liten gjennomstrømning.

Les isvarselet for Østlandet på varsom.no.

Del:
Annonse