27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stein Andersen (t.v.) ble utnevnt som æresmedlem i Vestfossen Mannskor under lørdagens årsmøte og fest på Folkets Hus. Kjell Jakobsen sto for utdelingen.

Vestfossen Mannskor med årsmøte, fest og heder

FORENINGER: Sist lørdag avholdt Vestfossen Mannskor sitt årsmøte med etterfølgende fest. Her ble det også heder av flere medlemmer samt mangeårige medlem og primus motor, Stein Andersen, som ble æresmedlem i koret.
Annonse

Her kommer nåværende leder Kjell Jakobsen med en del betraktninger etter årsmøte og fest:

Først avholdt vi styremøte før årsmøtet. Det gjennomførte vi på en god måte. Til årsmøtet var frammøte bra. Det var ca. 26 som møtte opp. Av viktige saker kan nevnes en omfattende årsmelding med hendelser. Tydelig et aktivt år koret har vært gjennom.

Annonse

Etterpå var det gjennomgang av regnskapet. Igjen blei det bekreftet at det hadde vært et aktivt år. Både sekretær og kasserer fikk kredit for godt utført arbeide.

Ingen innkomne saker, deretter vedtok vi at vi beholder kontingenten uendret. Valget gikk, som tidligere år, glatt igjennom. Et godt årsmøte. Umiddelbart etterpå blei det en prat om blant annet videre framdrift.

Festligheten etter årsmøtet blei en hyggelig sak. Vi var 45 stk. som deltok, og fikk servert prosecco som en fin start på festen.

Fra årsmøtet til Vestfossen Mannskor.

Ikke lenge etterpå blei vi servert biffgryte med loff og salat. Her gikk det unna, og ikke lenge etterpå var kjelen tom. Herlig gryterett. Takk til Onkel Thors ypperlige kokker, og servitører.

Etter maten steg stemningen raskt. Her må aquaviten ta skylda for den raske stemningsutviklingen.

Leder tok ganske raskt ordet før stemningen tok helt av. Her var det noen som skulle få en velfortjent «klapp på skulderen».

God stemning på festen etter årsmøtet. F.v. Oskar, Kjell og Sverre koser seg.

Her de som fikk en «klapp på skulderen»:
1. Per Håkon Sundet for sin utrettelige streben etter å finne saker som gagner koret. Siste fra hans side er ideen om å skaffe slips til de hvite skjortene. Skaffet blomster gratis til julekonserten m.m.

2. Frode Tollefsen, som den støttespilleren han er. Når saker og ting av teknisk art skal rigges opp eller ned er han på plass.

3. Sverre Nygård. En ressurs for koret på flere måter. Styrer noteutvalget med stødig hånd, vikardirigent når Bjørn Tore har lovlig fravær m.m.

Svein Bøthun er en glad gutt i lystig lag.

4. Nils Skarra. Nils er en veldig ressurs for koret. Stiller opp på det meste, og tar et tak der det trengs. Viktig deltager i styret.

5. Bjørn Tore Hovland. Sitt beste år som dirigent i koret. Alle lydsporene har vært viktig for mange i koret. Det redda julekonserten for oss. Klangen i koret har blitt bedre m.m.

6. Astrid Guterud. En uvurderlig ressurs i koret som repetitør, og for ikke å glemme kakene hun baker. Trår til når koret trenger hjelp også.

Nils Otto nyter både allsang og en øl.

Æresmedlemskap
Leder begynte litt kryptisk ved å utelate navnet til vedkomne innledningsvis. Det var et helt A4 ark med alt hva vedkomne hadde gjort i sine år i koret. Jeg kan nevne kasserer nesten fra starten i koret. Den flotte 100-jubileumsboka i 2016 må ikke glemmes. Kunne ramset opp mye mer, men han fikk begrunnelsen skriftlig.

Petrus tar gjerne en skål.

Han, Stein Andersen, mottok, under stående applaus, et veldig flott diplom som bekreftelse på æresmedlemskapet. Virkelig vel fortjent. Tove Stenshorne var arkitekten bak diplomet.

Festen fortsatte til langt ut i de mørke nattetimer. Jeg hadde en god prat med mange underveis, og hørte bare hyggelige kommentarer om festen: Her var det tydelig at de koste seg.

Søndag møtte Nils Skarra, Leif Ove, Oskar Nikolai, Ingar, Ivar, Stein og undertegnede opp, og ryddet opp etter «slaget». Tydelige spor på at dette hadde vært en fin fest. Med effektive folk går alt som en leik.

På vegne av styret, tusen takk for at det blei en fin fest!

Kjell Jakobsen, leder

Kjell takket Astrid Guterud for hennes uvurderlige innsats for koret gjennom mange år.
Del:
Annonse