19. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Fortsatt går over halvparten uten refleks og er vanskelig å oppdage i trafikkbildet. I Oslo og de store byene er det verst. (Foto: Morten Brakestad)

Ny undersøkelse: Nesten halvparten av oss bruker nå refleks

Vi blir stadig flinkere til å bruke refleks i mørket og snart bruker halvparten av oss det. Men Trygg Trafikk håper at langt flere prioriterer refleksen i mørket i tiden framover.
Annonse

Reflekstellingene for 2022 viser at 48 prosent av oss bruker refleks i mørket. Det er en økning fra 46 prosent året før, og det er i sentrumsstrøk refleksbruken øker. Trygg Trafikk har sammen med Ipsos gjennomført over 26.800 registreringer over hele landet.

– Vi er glade for at vi ser en liten økning i refleksbruken nesten hvert eneste år i Norge. Det betyr at stadig flere erkjenner viktigheten av å gjøre seg synlig i trafikken og at vi har blitt betydelig flinkere til å huske å bruke refleksen. Likevel må vi erkjenne at mer enn halvparten av oss fortsatt lar refleksen ligge igjen hjemme, og det er veldig synd, sier Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

Annonse

Refleksbruken har økt betydelig over tid
Vi skal ikke lenger tilbake enn 2015, da det kun var 31 prosent som brukte refleks, for å fastslå at det har vært en betydelig økning i refleksbruk over tid.

– Uten refleks er du så godt som usynlig når det er mørkt ute og bilførere har minimalt med tid til å reagere på når de først ser deg. Refleks er et viktig element i samspillet mellom trafikanter når det er mørkt ute. Høst og vinter er den perioden det er flest påkjørsler av fotgjengere. Selv om bilisten bærer det største ansvaret her, må fotgjengere gjøre det de kan for å sikre at de blir sett i god tid av de kjørende, sier Hansen.

Senk farten
Det er viktig at bilførere er ekstra oppmerksomme for myke trafikanter i skumring og i mørket. Hold farten lav og tilpass kjøringen etter sikt og forhold. 

– At en av to fotgjengere fortsatt ikke bruker refleks, er viktig informasjon å ha med seg når du kjører bil i mørket. De fleste påkjørsler skjer der fotgjengere krysser veien, så vær ekstra varsom inn og ut av krysninger. Husk, det er ingen som vil oppleve det å kjøre på et annet menneske, sier Hansen. 

Vi glemmer fortsatt refleksen
Tidligere undersøkelser viser at samtlige av oss er enige i at det er lurt å bruke refleks, men mange av oss glemmer å ta den med oss når vi forlater hjemmet.

– Vi har åpenbart fortsatt en del å gå på, og vi kan bli langt flinkere til å huske på refleksen når vi skal ut. Fest reflekser i jakkelommer, på sekker og bagger eller legg gjerne noen i skoa, så er du sikker på at du ikke glemmer de når du går ut for dagen, oppfordrer Hansen. 

Nordland best og Oslo dårligst
Nordland har som regel vært et av fylkene med størst andel refleksbruk og er i år det fylket hvor det er aller flest som bruker refleks med 62 prosent. Oslo derimot er nederst med 34 prosent.

Fakta om reflekstellingene
Trygg Trafikk gjennomfører årlige tellinger av refleksbruken i hele landet. I 2022 har Trygg Trafikk gjennomført drøyt 26.800 tellinger av refleksbruk i alle norske fylker, med over 1.900 tellinger per fylke. IPSOS har på vegne av Trygg Trafikk gjennomgått tellingene og satt sammen rapporten.

Del:
Annonse