29. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

13 vassdrag foreslås åpnet for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye, etter at rutiner for å rapportere om fangst er kommet på plass. (Foto: Jarl Koksvik/Miljødirektoratet)

Vil stoppe laksefisket i to store elver – Drammenselva ikke berørt

Mindre fisk i elvene Røssåga og Saltdalsvassdraget gjør at de ikke foreslås åpnet for laksefiske fra i år. Ellers er det foreslått få endringer i laksefisket. Drammenselva er ikke berørt. Men mange eikværinger reiser over hele landet for å fiske etter laks.
Annonse

– Fordi færre laks enn forventet har kommet tilbake til Røssåga og Saltdalsvassdraget i Nordland foreslår vi å ikke åpne for fiske etter arten i de to elvene fra i år, sier direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Helt nødvendige endringer
Også sjøørreten fra Saltdalsvassdraget er under økende press. Miljødirektoratet foreslår derfor i en ny høring å redusere fisket etter sjøørret i elva, og med stang og håndsnøre fra båt i sjøen utenfor elva.

Annonse

En totalgjennomgang av fiskereglene for laks, sjøørret og sjørøye gjøres hvert femte år, sist gang i 2021. I år er et såkalt mellomår, som betyr at de kun gjør endringer som er helt nødvendige allerede fra i år.

– Helt nødvendige endringer er for eksempel det å redusere fisket grunnet vesentlig mindre laks, sjøørret og sjørøye opp i elvene enn forutsatt. Eller ny kunnskap som viser at gjeldende bestemmelser er fastsatt på feil grunnlag, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Tanalaksen trenger fortsatt beskyttelse
Miljødirektoratet foreslår også blant annet å fortsette med begrensninger i sjølaksefisket utenfor Norges største lakseelv Tana i Finnmark. Flere av de viktigste laksebestandene i Tanavassdraget har ikke hatt noe høstbart overskudd de seneste tre årene. Prognosene for lakseinnsiget til Tana i 2023 viser at det heller ikke i år vil være noe overskudd å høste av.

– Miljødirektoratet mener derfor det er nødvendig å videreføre bestemmelsen om å ikke åpne for fiske etter laks med faststående redskaper i sjøområdene nært Tanaelva, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Bestemmelsen vil omfatte kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp.

Endringer i 23 vassdrag og to sjøregioner
Miljødirektoratet foreslår endringer av bestemmelser for fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i til sammen 23 vassdrag, og i Tanafjorden i Finnmark og Skjerstadfjorden i Nordland. 13 vassdrag foreslås åpnet for fiske etter at rutiner for å rapportere om fangst er kommet på plass.

Berørte parter kan komme med innspill til Miljødirektoratets forslag om justeringer i laksefisket innen 28. mars.

Del:
Annonse