22. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Droner er en potensiell fare for lege- og ambulansehelikoptrene ute på jobb. (Foto: Per Håkon Solberg / SNLA)

Dronevarsling skal gjøre hverdagen tryggere for luftambulansen

Uregistrerte droner utgjør en stor sikkerhetsfare for luftambulansetjenesten i Norge. Nå skal et unikt samarbeid mellom Stiftelsen Norsk Luftambulanse og Avinor sørge for en tryggere hverdag for pasienter og mannskap i legehelikoptrene.
Annonse

– Legehelikoptrene flyr ofte utenfor kontrollert luftrom og må kunne lande nesten hvor som helst, for eksempel ved ulykker, søk- og redning. Har vi droner rundt oss som vi ikke vet om, blir konsekvensene fatale om det oppstår et sammenstøt, sier flygesjef Lars Erik Bragstad i Norsk Luftambulanse Helikopter.

Omtrent 500.000 nordmenn eier én eller flere droner. Til nå har det manglet et system som varsler helikoptrene om hvor dronene flyr til enhver tid. Nå er systemet på plass, og hver registering vil fjerne potensielle farer i norsk luftrom.

Annonse

Sikkerhet må alltid komme først
Tidligere har profesjonelle droneoperatører måtte varsle via telefon og mail til nødsentralene og direkte til luftambulansebasene, og denne informasjonen ble manuelt notert ned og ikke synliggjort i kartsystemer.

For å forenkle dette har Norsk Luftambulanse utviklet en enkel måte å registrere droneoperasjonen som en ny funksjon i HemsWx. Dronen du registrerer blir synlig i kartet for alle brukere av HemsWx, og vil være til stor hjelp når Norsk Luftambulanse og luftambulansekoordinatorene ved nødsentralene planlegger livsviktige oppdrag.

Hver måned mottar Avinor ca. 600 forespørsler om droneflyvninger via appen Ninox Drone. Systemet blir nå tilrettelagt slik at disse registreringene også gir dronevarsler i HemsWx Drops, løsningen som er utviklet av Stiftelsen Norsk Luftambulanse og som brukes av blant annet Politiet og redningshelikoptrene.

– Avinor og Norsk luftambulanse leverer kritiske tjenester for det norske samfunnet. Det var derfor naturlig for Avinor å dele dronedata fra vårt system med luftambulansen, slik at de kan operere på en tryggere måte i lufta, sier Mats Gjertsen fra Avinors droneprogram.

I det nye varslingssystemet kan dronepilotene enkelt registrere egen drone på nettet eller i egne mobil-apper. Da vil alle brukere av systemet umiddelbart få et varsel om at denne dronen er ute og flyr. Er kontaktinformasjon også lagt inn kan helikoptermannskapet kontakte flygeren direkte dersom de flyr inn i samme luftrom.

Ber om en fellesdugnad
– Nå har vi lagt til rette for at vårt system overfører dronedata til og fra luftambulansens eget system. Når tjenesten også brukes av flere nødetater er det viktig at alle dronepiloter bidrar. Nå spiller vi ballen over til dronepilotene og oppfordrer dem til å registrere flygningene sine, sier Gjertsen i Avinor.

– Vi håper alle som flyr drone, tar den lille jobben det er og registrerer seg før de sender dronen til værs. Manglende registrering kan i ytterste konsekvens bety forskjellen på liv og død, avslutter Bragstad.

Faktaboks:
• HemsWx er et vær- og oppdragsplanleggingsverktøy som er utviklet av Norsk Luftambulanse, og som nå er tatt i bruk som standard planleggingsverktøy for bemannet luftfart. Det er i dag over 5.000 brukere av systemet som for eksempel Norsk Luftambulanse, nødsentralene, politiet, Forsvaret, flyklubber og Metrologisk Institutt.

Funksjonen HemsWx Drops (droneoperasjoner) ble utviklet og pilotert i juni 2022, og er nå i aktivt bruk rundt 53 brukergrupper (465 dronepiloter) som for eksempel NRK luftfoto, TV2, Kystvakta, brannvesenet og Veidekke.

• Avinor etablerte i 2018 et droneprogram som både jobber med sikker integrering av droner i norsk luftrom, og som ser på mulighetene som droneteknologien gir i samfunnet. I 2020 rullet selskapet ut Ninox drone-systemet, som gir alle dronebrukere mulighet til å registrere flygningen sin.

Systemet kan også benyttes til å innhente tillatelse til å fly droner innenfor forbudssonen på fem kilometer rundt en rekke norske lufthavner. Systemet gir også tilgang på oppdatert kartinformasjon. Det er data fra Ninox Drone-systemet som nå integreres inn i Norsk luftambulanses eget HemsWx-system.

• På nettsiden norskluftambulanse.no/drone kan du lese mere om løsningen og hvordan du går frem for å registrere seg.

Del:
Annonse