27. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Ungdommen gambler på at det ikke skjer dem noe på reisen, men det kan bli skjebnesvangert. (Ill. Shutterstock)

Ungdommen gambler – fire av 10 har ikke reiseforsikring

I en fersk undersøkelse for Tryg Forsikring svarer fire av 10 voksne under 30 år at de ikke har reiseforsikring. – Mange unge tror de er dekket av foreldrenes forsikring, men etter året du fyller 21 år må du ha egen reiseforsikring, sier Torbjørn Brandeggen i Tryg.
Annonse

I spørreundersøkelsen, som er gjennomført av YouGov, svarer 59 prosent av de spurte i alderen 18 til 29 år at de har reiseforsikring. For alle aldersgrupper er svarprosenten 78.

– Høyest andel finner vi i alderen 50 til 59 år der hele 88 prosent har reiseforsikring, mens det er overraskende at hele 14 prosent av de over 60 år ikke har egen reiseforsikring. Det er jo gjerne i 60+ segmentet en finner de som reiser oftest til varmere strøk om vinteren, sier Brandeggen, som er kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Annonse

Gambler på at det går bra
Undersøkelsen viser også at de med høyest andel som svarer at de har reiseforsikring, finner vi i Innlandet og Viken, mens lavest andel finner vi i Trøndelag og Nord-Norge.

– Å reise på tur uten reiseforsikring er å gamble på at alt går bra. Skulle noe skje må du dekke alt selv, og det kan være surt når en reiseforsikring kun koster litt over tre kroner dagen. Mange tror at en reiseforsikring kun er til utenlandsturen, men den kan dekke både ferie- og dagsreiser i Norge, og nødvendige utgifter ved akutt sykdom eller ulykke i tillegg til tyveri eller tap av bagasje, sier Brandeggen.

Forsinket bagasje øker
I fjor hadde Tryg Forsikring en økning i antall reiseskader på over 90 prosent, mye på grunn av pandemiens begrensninger i reising året før.

– Hittil i år ser vi få tegn til at folk flest har fått dårligere økonomi når det gjelder reiseskader. Vi har en stor økning i antallet forsinket bagasje og forsinkelse generelt, men i antall reisesaker totalt er vi så vidt under nivå med 2019, sier han.

Forsikringsbransjen registrerte over 354.000 reiseskader i fjor til en erstatningskostnad på vel 2,1 milliarder kroner, viser tall fra Finans Norge. Tyveri og tap av reisegods toppet listen, foran avbestillinger og reisesyke.

«Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 22. – 26. mars 2023 gjennomført til sammen 1.015 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.»

Del:
Annonse