21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Stadig flere ønsker askespredning i sjø eller utmark framfor å ha en gravplass. (Foto: Statsforvalteren)

Stadig flere ønsker askespredning framfor gravplass

I 2022 ga Statsforvalteren i Oslo og Viken 581 tillatelser til askespredning. Det dreier seg da om askespredning i øde skogsområder, i marka, i sjøen og på høyfjellet.
Annonse

Dersom du ønsker at asken din skal spres for vinden, kan du selv søke Statsforvalteren om tillatelse. Også etterlatte kan få tillatelse til å spre aske hvis det blir dokumentert at avdøde ønsket dette. Foreldre kan få tillatelse til å spre asken etter avdøde barn under 18 år.

Askespredning er et alternativ til gravlegging. Det er ikke mulig å få navn og data på et gravminne dersom du velger askespredning.

Annonse

Flere ønsker askespredning
Det har vært en økning i antall søknader og henvendelser som gjelder askespredning. Sakene fordeler seg mellom å gi tillatelse til å spre aske for vinden i marka med 125 saker og å spre aske for vinden i sjøen med 232 saker. Statsforvalteren har hatt 224 forhåndstillatelser i 2022.

Del:
Annonse