19. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Et stort antall metallsøkere var i sving på Sen utenfor Hokksund sentrum i dag i letingen etter arkeologiske skatter fra skikkelig «gamle dager».

Gikk manngard med metalldetektorer på Sem i Hokksund

(Oppdatert 30.04.23) Et 15-talls medlemmer av Rygene Detektorklubb saumfarte et stort jorde på Sem utenfor Hokksund sentrum i dag. Arbeidet ga frukter i form av arkeologiske funn allerede etter kort tid og søkene fortsetter søndag.
Annonse

Som vi fortalte tidligere i dag så skal jordene på Sem utenfor Hokksund dreneres og i den sammenheng må det til arkeologiske utgravinger til. Det er fra før av funnet verdifulle gjenstander i dette området – blant annet ved hjelp av metalldetektorer.

Det er Viken fylkeskommune som står for den praktiske delen av denne undersøkelsen og senere utgravingen. Denne starter i mai og vil trolig vare i ca. tre måneder. Riksantikvar Hanna Geiran var med på lørdagens søk og var nærmest i «hundre» da det ene funnet etter det andre ble meldt inn.

Annonse

For det gikk ikke lang tid for de trente søkerne fra de to foreningene å finne spennende og viktige gjenstander. Her var det blant annet en beltespenne, en sølvmynt fra Christian IVs tid og en engelsk sterling.

Riksantikvar Hanna Geiran fulgte spent med på søket på Sem i dag og var «i hundre» når nye funn ble meldt inn.

Det er altså Riksantikvaren som står ansvarlig for det hele og som må betale de ca. 10 millionene dette kommer til å koste.

– Et godt samarbeid mellom arkeologer og metalldetektorister kan sikre slike kulturminneverdier, som ellers ville blitt ødelagt som følge av aktiv landbruksdrift. Samtidig er det viktig at folk følger reglene. Vi har retningslinjer og gode råd på våre nettsider. Finner du noe, må du kontakte arkeologene i fylkeskommunen, sier Riksantikvar Hanna Geiran.

Det er ikke bare Riksantikvaren som er entusiastisk for dette prosjektet. Medlemmene i metallsøkeklubbene stiller gladelig opp på slike oppdrag, som det har blitt flere av med årene. Men Sem og Øvre Eiker ses på som et veldig spesielt område og beskrives som et tidligere maktsentrum fra 1700 før Kristus til ca. 1600 etter Kristus.

Her samles funnene og alt loggføres med GPS-koordinater.

Seksjonsleder Morten Hanisch ved arkeologiavdelingen til Viken fylkeskommune, sier til Eikernytt.no at de har tidligere gjennomsøkt området på Sem med georadar og at der er gjort interessante funn i form av graver og spor av hager på dette området.

Han tror derfor at de kan med rimelig stor sikkerhet si at det som kalles Sem hovedgård har ligget på høyden mellom dagens næringspark og gården til Ing. Ragnar Hansen langs Semsveien. Gården skal også ha blitt kalt «Kongens Hus». Selve søkingen finner sted på jordene som vender ned mot Vestfosselva.

Finner metallsøkerne noe settes det en pinne ned i jorda. Deretter kommer arkeologer inn for å sjekke funnet og registrere det hele.
Å gå over et så stort område som jordene på Sem er et omfattende arbeid og søndagen kommer også til å gå med for å rekke over alt.

Fakta om maktsenteret på Sem
– Ifølge historiske kilder har det på Sem vært tingsted, kirke, herregård og del av Norges største gods, Kongsgård/Lensherresete. Selve stedsnavnet Sem skal komme fra «Sjøheim».

– De eldste funnene i området stammer fra yngre bronsealder (1100-500 f.Kr.)

– Stedet har vært et maktsenter gjennom jernalder, vikingtid, middelalder og renessansen.

– I vikingtid kunne de seile store skip helt inn til Sem. Endringer i landskapet gjorde at stedet gradvis mistet sin posisjon.

– Kongens hus på Sem ble bygget som sete for lensmannen for Kongsberg og Drammen, og selve herregårdsbygget stod 1628-1690. På 1700-tallet mister stedet sin betydning og stedet ble etter hvert glemt.

– Utgravingene på Sem gjennomføres fordi jordene skal dreneres. Utgiftene til utgravningen dekkes av staten ved Riksantikvaren.

– Vestfossen Kunstlaboratorium stiller ut rekonstruksjoner og gjenstander som er funnet på Sem i Arkeologi og anarki – En utstilling om Eikers maktsentrum i jernalderen.

Del:
Annonse