24. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett gjør det lettere å søke støtte. (Illustrasjon)

Dette betyr regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for deg

11. mai la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her er en oversikt over hva forslaget betyr for Husbankens ansvarsområder.
Annonse

I statsbudsjettet for 2023 ble det vedtatt å videreføre midlertidig økte satser for bostøtte ut juni. Regjeringen foreslår nå å videreføre de midlertidig økte satsene ut året, samt ekstra utbetalinger til høye strømutgifter i oktober (1.000 kroner), november (1.500 kroner) og desember (1.500 kroner). Tiltaket finansieres med en tilleggsbevilgning på 519 millioner kroner.

Tilskudd til energitiltak i kommunale utleieboliger, omsorgsboliger og sykehjem
Den opprinnelige tilsagnsrammen for 2023 på 160 millioner kroner ble disponert i løpet av halvannen uke i februar. 42 kommuner fikk tilskudd. Regjeringen foreslår derfor en ekstra bevilgning i 2023 på 103,7 millioner kroner.

Annonse

Tilskudd til utleieboliger
Regjeringen foreslår en midlertidig gjeninnføring av tilskudd til utleieboliger, med en tilsagnsramme på 400 millioner kroner i 2023. Tilskuddet skal kunne brukes til kjøp, istandsetting og bygging av boliger.

Investeringstilskudd til sykehjem og omsorgsboliger
Den opprinnelige tilsagnsrammen for 2023 på 950 millioner kroner ble disponert i februar. Regjeringen foreslår å øke tilsagnsrammen med to milliarder kroner i 2023.

Øvrige tilskuddsordninger er foreslått justert som følge av en ekstraordinær lønns- og prisjustering av budsjettet.

Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortinget i juni. Husbanken vil informere nærmere om når det åpnes for å søke om tilskudd så snart det er mulig.

Del:
Annonse