25. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Asgeir Alvestad har testet ut den nye appen på en rekke steder og er overrasket over nøyaktigheten i den.

Fiskher lanserer Fishbuddy med verdensledende teknologi

Sommeren 2020 lanserte de appen som finner fisken for deg, og toppet listene hos Google Play og AppStore. Nå skal Fishbuddy by Fiskher gjøre det lettere å fiske, og bidra til bærekraft.
Annonse

– Appen har blitt en fantastisk suksess, både i Norge, resten av Skandinavia og i Tyskland. Nå ser vi at dette er noe folk har ønsket seg, og som de faktisk bruker. I appen får de ekspertråd for hvor de bør fiske, gode kart, verktøy for fiskegjenkjenning og for å loggføre og dele sine fangster. Dette har ført oss til toppen av både AppStore og Google Plays lister hver sommer. Men det er den nye teknologien som gjør appen så spennende fremover. Nå skal vi gjøre en forskjell for livet under vann, sier Asgeir Alvestad.

Han er en av Norges mest meritterte fritidsfisker og sammen med noen av landets fremste teknologer står han bak sommerens store appnyhet. Fishbuddy forteller deg, akkurat som forgjengeren, hvor du kan fiske hva og hvordan, men kommer nå med et helt nytt måleverktøy for fangst, utviklet av selskapets egne teknologer.

Annonse

– Arbeidet vårt har gjort appen til den mest komplette fiskeguiden i lommeformat. Nå gjør vi den største oppdateringen noensinne, og lanserer Fishbuddy by Fiskher, en game changer for bærekraftig forvaltning av livet under vann sier han.

AR og kunstig intelligens
– Vi har søkt patent på et registreringsverktøy, hvor spesielt augmented reality (AR)-teknologien er banebrytende. Ved å ta bilde av fisken, beregner vi art (AI), lengde og vekt (AR), fangststed (satelitt/GPS) og samler andre åpne data som for eksempel vær. Det vil si at du ikke kommer langt med fiskeskrøner fremover, men i stedet kan slå i bordet med faktiske mål på sommerens fangst, sier Alvestad.

– Og dette er ikke data vi bare samler inn for moro skyld. Jovisst er det spennende for fiskerne selv, og en utrolig lettvint måte å føre loggbok på. Det danner også grunnlag for konkurranser og topplister. Men enda mye viktigere, på denne måten samler vi inn enorme mengder data (selvsagt anonymisert for dem som ønsker det) om hvordan det står til under havoverflaten, informasjon som helt er avgjørende for en bærekraftig forvaltning av fiskeressursene, sier han.

Bærekraftansvar
Nå ønsker Fiskher å utvide sitt samfunnsansvar, for i større grad å kunne bidra til et bærekraftig og sunt fiske, overalt hvor appen er i bruk.

– Vi informerer allerede fiskerne om både minstemål og fredningssoner. Men den gjennomsnittlige fritidsfiskeren i sjø registrerer ikke fangsten sin, det er det bare de ivrigste som gjør. Det skal vi gjøre noe med nå, ved å gjøre det så enkelt at folk tar seg bryet, selv der det ikke er rapporteringsplikt, sier Alvestad.

– Med Fishbuddy loggfører du fangsten ved å ta bilde av fisken din. Ut fra disse bildene kan vi bidra med gode, representative data som myndighetene i dag mangler, forklarer han.

– Dette gir oss informasjon som kan fortelle hvordan det egentlig går med for eksempel torsken, hvor den bør fredes og hvor bestanden øker og synker. Om fisken blir større eller mindre, og hva slags kondisjon den er i. Over hele verden er det tusenvis av fredningssoner langs kysten, fordi vi opplever store endringer i fiskebestanden. Datene som danner grunnlaget for slike beslutninger er enten mangelfulle eller veldig ressurskrevende å få tak i, sier Alvestad.

I disse dager er selskapet i dialog med Kystvakten om å utvikle et verktøy basert på teknologien fra Fishbuddy, til bruk i deres kontroll av fiskebåter.

– Vi opplever stor interesse fra myndighetene, som ser at dette kan være med på å tette det vi gjerne kaller et sort hull i informasjonen om livet under havet, sin Alvestad.

Undervannskart
Fishbuddy er kanskje mest kjent for de svært gode kartene og satellittbildene med fiskeplasser for et 30-talls ulike arter, både langs kysten og i innlandet. Med den nye oppdateringen kommer helt nye, egenutviklede undervannskart.

– Helt unike kart, som overgår alt annet jeg har testet. Nå har jeg hatt med meg appen både på Sørøya og hjemme utenfor stuevinduet mitt på Sørlandet, og er blitt overrasket over hvor nøyaktig dette verktøyet er blitt. Faktisk har jeg funnet flere nye fiskeplasser i et område hvor jeg har fisket i mer enn 30 år og kjenner som min egen bukselomme. Med helt nøyaktige bestemmelser av ålegress og skipsvrak er dette blitt en virkelig viktig informasjonskilde for oss som er opptatt av fiske, sier Asgeir Alvestad.

Fiskher AS forteller hva du kan fiske hvor og hvordan. Nå endrer de navn og legger til teknologi som skal gjøre en forskjell for Bærekraftsmål 14; Livet under vann.
Del:
Annonse