21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

I juni 2023 ble det lansert en ny Prime-Hydration drikk, som skal være lovlig å selge, men det advares mot at barn og unge drikker disse drikkene. (Produktbilde)

Prime-produkter: Tøft, rådyrt og potensielt helseskadelige – men lovlig

Prime Hydration og Prime Energy, har på kort tid blitt svært populære i Norge, særlig blant barn og unge. Mattilsynet mener at de første Prime-produktene som ble lansert strider mot norsk regelverk. I juni ble ytterligere en Prime Hydration-drikk lansert i Norge med endring i merking og innhold.
Annonse

Disse drikkene er blitt svært så populære blant ungdommen – mye takket være heftig markedsføring av kjente artister. Men prisen er skyhøy og en halvliter selges nå til 98 kroner flaska.

Mattilsynet mener at de første produkt-variantene av Prime strider mot norsk regelverk, blant annet på grunn av noen av stoffene de er tilsatt og at de ikke er merket korrekt. Norge har egne regler med bestemmelser og vilkår for tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler unntatt kosttilskudd, og for tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler og kosttilskudd. Disse reglene gjelder i tillegg til de reglene som er felles i hele EØS.

Annonse

Hvis det blir gjort endringer i innholdet og merkingen, slik at reglene følges og produktene er trygge, så kan de omsette disse produktene, som alle andre næringsmidler. Alle som selger mat og drikke, har ansvar for at produktene følger regelverkskravene, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

I juni 2023 ble det lansert en ny Prime-Hydration drikk.

Alle som importerer mat- og drikkevarer til landet, må ha gode rutiner og kontroll med at produktene har et lovlig innhold, og er merket og markedsført i tråd med norsk regelverk.

Ny variant av Prime Hydration lansert i juni
Mattilsynet er kjent med at en ny variant av Prime Hydration bli lansert i juni. Den nye varianten har endret innhold og merking.

I gitte mengder, er det tillatt å tilsette noen vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til ulike mat- og drikkevarer. Grenseverdiene for hvor mye som er tillatt å tilsette, og eventuelle andre restriksjoner for bruk, varierer mellom ulike produktkategorier. Se forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (lovdata.no).

Det er virksomhetens ansvar få følge regelverket. Dersom vi som forbrukere er usikker på om produktet er tillatt, kontakt utsalgsstedet.

Gammel variant av Prime Hydration
Den første varianten av Prime Hydration som ble solgt på det norske markedet var en såkalt elektrolyttdrikk. Slike produkter må merkes med at de er beregnet for personer over 18 år. De er ikke tillatt omsatt dersom de markedsføres mot barn og unge.

Den første varianten av merket Prime Hydration hadde et høyt innhold av vitamin A, som de fleste får i tilstrekkelig mengde fra andre matvarer. Et for høyt inntak av vitamin A over lang tid kan medføre leverskade og annen helserisiko.

Vitamin A er tillatt å tilsette i kategorien for elektrolyttdrikker, men da må det fremgå at produktet er for personer over 18 år. Se forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (lovdata.no)

Prime Energy
I Norge har vi grenser for hvor mye koffein man kan tilsette i drikker. Flere av Prime Energy-produktene har et betydelig høyere innhold enn det som er tillatt for energidrikker etter Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler (lovdata.no), som er 32mg/100ml. Produkter med for høyt innhold av koffein er ikke tillatt å omsette.

For barn og ungdom vil selv et lavt inntak av koffein kunne medføre forbigående atferdsendringer som for eksempel uro, irritabilitet, nervøsitet, angst og søvnproblemer.

Importørens ansvar
Importører av Prime er ansvarlig for at varene de importerer er helsemessig trygge. De skal også ha rutiner og kontroll med at de importerte produktene har et lovlig innhold, og er merket og markedsført i tråd med norsk regelverk.

Mattilsynet fører risikobasert tilsyn med virksomheter som importerer, og selger matvarer i Norge, og via norske nettsteder. Hvis Mattilsynet avdekker salg av mat- og drikkevarer som strider mot regelverket, vil vi normalt først ta kontakt med virksomheten og veilede dem om at de ikke har lov å selge produktet. Dersom de ikke retter seg etter dette, kan Mattilsynet fatte vedtak med forbud om å selge produktet.

Produkter solgt via internett
Produkter som selges fra utenlandske nettsteder kan ikke kontrolleres av Mattilsynet. Mattilsynet kontrollerer norske nettsteder, men disse kan være mer utfordrende å kontrollere enn fysiske butikker. Det er derfor viktig at forbruker tar bevisste valg når man kjøper varer på nett og kjøper fra seriøse nettsteder/aktører.

Mer om reglene for tilsatte stoffer i maten
I gitte mengder, er det tillatt å tilsette noen vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til ulike mat- og drikkevarer. Hvis det ikke allerede er tillatt, må virksomhetene søke om dette.

Mattilsynet vurderer da om tilsetningen kan medføre helserisiko før det eventuelt gis en tillatelse. Når Mattilsynet gjør en slik vurdering, tas det også hensyn til forbrukernes inntak av disse stoffene fra andre mat- og drikkevarer. I noen tilfeller kan tillatelsene være begrenset til produkter som er beregnet for personer fra og med 18 år.

Del:
Annonse