2. oktober 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Antallet donasjoner av organer går ned og det samme gjør antallet som får hjelp gjennom organdonasjon. (Illustrasjon) Foto: Siv Dolmen

Lavere donasjonstall i første halvdel av 2023

176 pasienter fikk ett eller flere nye organer i løpet av årets første seks måneder. Det viser tall fra Oslo universitetssykehus. Dette er nedgang sammenlignet med 2022. Da hadde 197 pasienter fått hjelp halvveis inn i året.
Annonse

De 176 pasientene fikk til sammen 192 organer, som kom fra 47 avdøde donorer og 20 levende, som kan gi én nyre.

Antallet realiserte donasjoner fra avdød giver, pr. andre kvartal, er det nest laveste på 10 år. Tallene er noe høyere enn det kunne vært, takket være seks donasjoner gjennomført med metoden cDCD, som nylig ble implementert i Norge.

Annonse

Antallet donasjoner fra levende giver holder seg fremdeles på et lavt nivå, og ligger nå omtrent på halvparten av det normale.

Ved utgangen av juni ventet 614 nordmenn (hvorav 164 midlertidig utmeldte) på et livreddende organ, skriver Stiftelsen Organdonasjon.

FAKTA
Stiftelsen Organdonasjon jobber for å bedre tilgangen på organer for transplantasjoner, ved å informere befolkningen om hva organdonasjon er, og ved å formidle hvor viktig det er at vi alle tar stilling til organdonasjon mens vi lever. De jobber også opp mot helsevesen og myndigheter for å sikre at nødvendige ressurser stilles til disposisjon for å redde liv. Organdonasjon redder liv!

Slik kan du bli organdonor

Del: