28. mai 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Statskog deler hvert år ut én million kroner til ulike fritidstilbud og nå i august er det ny søknadsrunde. (Foto: Statskog)

Nå kan du søke støtte til friluftslivstiltak

Over 1.000 prosjekter har fått støtte til nå. Men nå åpner Statskog for flere tilskudd gjennom «Statskogmillionen».
Annonse

Har du et prosjekt som skaper friluftsliv, kan du nå søke ordningen «Statskogmillionen». En million kroner går årlig ut til tiltak i lag og foreninger som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

August er årets andre og siste runde for å søke tilskudd fra ordningen. Søknadsskjema er tilgjengelig på Statskogs hjemmesider hele måneden.

Annonse

Siden oppstarten i 2017 har over seks millioner kroner skapt store ringvirkninger sammen med dugnadsinnsats i over 1.000 friluftslivsprosjekt landet rundt.

Klassiske formål er innkjøp av kano og turutstyr, stirydding, fiskeutstyr, rastebenker og klopplegging. Men også mer utradisjonelle formål har fått støtte, slik som humlevandring og frisbeegolf.

Oversikt over tidligere tildelinger er tilgjengelig her: www.statskog.no/statskogmillionen

Del:
Annonse