10. desember 2023

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

- Briller er en nødvendighet for de fleste av oss i hverdagen, sier Tina Alvær i Optikerbransjen. (Foto: Ola Gimse Estenstad)

Verdens synsdag: Uten briller stopper Norge

Syv av ti nordmenn trenger hjelp til å se best mulig. For de aller fleste er det et problem som er enkelt å løse, men ikke alle gjør noe med det.
Annonse

Av alle våre sanser er synet den viktigste. Lukk øynene og tenk på hvordan det er å oppleve verden uten å kunne se. Det er en dramatisk overgang. Synet er også den sansen vi frykter mest å tape.

De aller fleste blir ikke blinde, men alle mennesker vil gjennom et langt liv oppleve synsproblemer. For noen starter det allerede i barndommen, men når vi kommer i 40-årene er det noe alle får føle på.

Annonse

Verdens synsdag
Torsdag 12. oktober er det Verdens synsdag med mottoet «Love your eyes». Dagen retter oppmerksomheten mot hvor viktig det er å ta vare på øynene best mulig og ha godt syn. I verden finnes det mange millioner mennesker som får dårligere livskvalitet, som verken fungerer på skole, jobb eller hjemme fordi de ikke får tilgang på noe så enkelt som en brille.

Men hvordan står det til her hjemme? Tall fra Optikerbransjen viser at seks av ti bruker briller. Tar vi med kontaktlinser er det 73 prosent av oss som bruker hjelpemidler for å se bedre.

Det høres kanskje mye ut? Fakta er at det er en god del nordmenn, både unge og eldre som går med uoppdagede synsfeil og ikke får den korreksjonen de trenger.

– I dag er det slik at den siste offentlige kontrollen av synet til barn skjer på helsestasjon når barnet er fire år. Etter det trengs ingen test av synet før vi eventuelt skal ta førerkortet, sier daglig leder Tina Alvær i Optikerbransjen.

Gjennom oppveksten er det opp til foreldre, lærer eller barnet selv å fange opp at synet ikke er optimalt. Og det er det ofte ikke. For gjennom barne- og ungdomsårene fortsetter øynene å utvikle seg. Barn kan gå fra å være langsynte til å bli nærsynte, eller de kan ha problemer med koordinasjonen av øynene. Da kan det bli vanskelig å følge med i skolearbeid og lek.

Flere får ikke hjelp

På Kongsberg har det ved optikerutdanningen på Universitetet i Sørøst-Norge blitt gjennomført synstesting av barn på ulike årstrinn i en årrekke. Resultatene er ikke oppløftende: Mange går gjennom skoleårene med uoppdagede synsfeil.

– Derfor er det viktig at foreldre passer på og sender barnet til synsundersøkelse hos optiker dersom de mistenker at de kan se dårlig, har hodepine, konsentrasjonsvansker eller er «klønete» i ballspill, sier Tina Alvær.

Norsk forskning viser også at ungdommer på videregående skole kan slite med synet. Da er det flere som blir nærsynte.

Øker med alder
– Selv når du er voksen kan synet endre seg, og det skjer for alvor når vi kommer i 40-årene. Linsen i øyet blir stivere og de fleste vil oppdage at det blir vanskelig å se på nært. Da trenger du gjerne synskorreksjon i form av lesebriller eller briller med progressive glass som gjør det mulig å se godt både på avstand og nær.

Når du nærmer seg pensjonsalder er det ekstra viktig å følge med på øyehelsen. Da skjer det ofte endringer i øyet, slik som grå stær eller andre tilstander som må følges opp.

– I dag har optikere utstyr som gjør at de kan se inn på øyebunnen. Da kan de oppdage endringer inne i øyet. De kan se på blodårer, netthinne og henvise videre til spesialisthelsetjenesten dersom det er behov for det, sier Tina Alvær.

Takket være gode hjelpemidler er det for de aller fleste mulig å se godt gjennom hele livet, fra barnehage til pensjonsalder.

FAKTA: VISSTE DU AT:
– De fleste nordmenn klarer seg ikke uten briller eller kontaktlinser i hverdagen.

– Totalt er det 73 prosent av alle over 15 år som bruker briller og/eller kontaktlinser.

– Andelen som bruker briller øker markant etter at man passerer 45 år.

  • 93 prosent av alle som bruker briller i Norge, får de tilpasset av optiker.

(Kilde: Forbrukerundersøkelsen 2022, Kantar for Optikerbransjen)

Del:
Annonse