21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Gamle Kongsbergvei er et typisk eksempel hvor mange velger en ulykkes-utsatt strekning framfor E134 med bompenger. (Leserfoto)

BOMPENGER: Mener klasseskillet øker langs veiene

Stadig flere kjører omveier for å unngå bomstasjonene. Unge folk er særlig utsatt viser en ny spørreundersøkelse fra Kongelig Norsk Automobilklub (KNA). – Vi kan ikke akseptere at folk med dårlig råd blir andrerangs borgere langs veiene, sier Tor Valdvik.
Annonse

I januar gjennomførte KNA en spørreundersøkelse hvor én av fem oppga at de ofte kjørte omveier for å slippe bompenger. I en ny undersøkelse gjort av InFact på oppdrag fra KNA har én av tre svart det samme.

Unge folk kjører særlig mange omveier. Hele 44,7 prosent av norske bilister under 30 år svarer at de ofte kjører omveier for å slippe å betale bompenger, mens snittet for alle bilister er 32,1 prosent. Av de med anstrengt økonomi oppgir 46,9 prosent at de ofte kjører omveier. Dette er en økning på over 10 prosent fra januar, da 36,8 prosent svarte det samme.

Annonse

Rett og slett ikke råd
– De skyhøye bompengene på norske veier tvinger mange bilister over på mindre og mer trafikkfarlige sideveier, sier samfunnskontakt i KNA, Tor Valdvik.

– Vi bygger raskere, bedre og mer trafikksikre veier, men priser dem så høyt at mange rett og slett ikke har råd til å kjøre der. Vi kan ikke akseptere at unge folk og andre med dårlig råd behandles som andrerangs borgere langs veiene, sier Valdvik.

I fjor betalte norske bilister over 14 milliarder kroner i bompenger, og ifølge prognosene til samferdselsdepartementet skal bilistene i år betale rundt 15,2 milliarder. KNA har bedt samferdselsdepartementet om en prognose for 2024. Prognosen departementet oppgir er 16 milliarder 2024-kroner, men understreker at anslaget er svært usikkert.

Tor Valdvik i KNA mener de høye bompengene tvinger bilister over på mindre og usikre veier.
Del:
Annonse