20. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

2023 ble et krevende år. 118 omkom på norske veier. (Illustrasjonsfoto: Knut Opeide)

Negativ utvikling: 118 døde på veiene i 2023

I 2023 mistet 118 livet på norske veier. Det er to flere enn i 2022. Nå vil veidirektøren ha med trafikantene på et felles krafttak mot trafikkdøden.
Annonse

– Vi har lagt bak oss et vanskelig år for trafikksikkerheten. 118 omkomne er 118 for mange, sier veidirektør Ingrid Dahl Hovland om Statens vegvesens foreløpige tall for 2023.

Fire har omkommet i desember. Etter en krevende høst med mange alvorlige ulykker, er november og desember blitt «gode» trafikksikkerhetsmåneder med få omkomne i trafikken.

Annonse

Felles krafttak
Veidirektøren er bekymret over at dødstallene ikke har gått ned de siste årene, men vet råd. Hun vil ha trafikantene med seg.

– Vi har alle et felles ansvar. Uoppmerksomhet bak rattet medvirker til hver tredje av de mest alvorligste ulykkene. Når du sitter bak rattet er det å kjøre det eneste du skal gjøre. Ikke bruk mobilen, la passasjeren ordne musikken og dropp alt som ikke har med kjøringen å gjøre. Da bidrar vi alle til å unngå ulykker og vil spare mange liv, sier hun.

Hovland mener at det er et «nyttårsforsett» som alle kan klare.

– Utviklingen i antall dødsulykker de siste to årene er urovekkende, og den viser at vi fortsatt har en lang vei å gå for å nå målene våre med nullvisjonen. I 2024 må vi intensivere innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet, for vi har ingen å miste, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om tallene.

Mange unge omkomne
I 2023 har det vært en økning i antall omkomne i aldersgruppen 25 til 44 år. Det var i fjor 28 mot 22 året før.

Så er det en markant nedgang blant de eldre (65+) fra 38 til 25 trafikkdrepte i året som er gått.

– Vi vet ikke hvorfor vi har fått dette utslaget. Men vi undersøker og analyserer alle dødsulykker for å finne svar og ny kunnskap, som vi systematisk bruker inn i trafikksikkerhetsarbeidet, sier veidirektøren.

Hovland er også bekymret for motorsykkel-folket, som er en høyrisiko-gruppe i trafikken. Motorsykkel og moped utgjør om lag 20 prosent av alle trafikkdrepte.

– Det er et uakseptabelt høyt tall, som er til stor bekymring. Riktignok kjører flere MC nå enn før. Men likevel er disse sjåførene overrepresentert i statistikken og har en veldig høy risiko, også målt i forhold til kjøremengde. Det arbeides godt med trafikksikkerhet – ikke minst sammen med MC-organisasjonen. Men her må vi styrke innsatsen og ikke minst se på eventuelle nye grep og tiltak, sier veidirektøren.

Sju barn under 16 år omkom i fjor, noe som er en økning sammenliknet med alle de siste 10 årene. I 2022 omkomne to barn, mens i 2019 var det for første og eneste gang ingen drepte barn i trafikken.

Flest i Viken
Flest dødsulykker i 2023 har det vært i Viken (22), Innlandet (20), Vestland (14), Nordland (13) og Trøndelag (13).

Oslo (1) og Møre og Romsdal (3) har hatt færrest omkomne på veiene.

Den største økningen ser Statens vegvesen i Innlandet der økningen er på åtte flere trafikkdrepte – fra 13 i 2022. Oslo har hatt den største nedgangen fra fem omkomne i 2022 til én. De andre fylkene har mer stabile tall.

Det er fortsatt møte- og utforkjøringsulykker som dominerer bildet blant de alvorligste ulykkene.

87 menn og 31 kvinner omkom i trafikken i 2023, viser vegvesenets foreløpige tall.

Det er også en økning i ulykker med flere enn én drept. Det var 12 slike ulykker, som er dobbelt så mange som gjennomsnittet de siste årene. Ikke siden 2015 har det vært like mange ulykker med flere drepte.

Del:
Annonse