27. februar 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er rekordmange studier du kan søke på ved fagskoler, høyskoler og universitet gjennom Samordna opptak. (Illustrasjon: Colourbox)

Nå kan du søke på rekordmange studieplasser

1. februar åpnet søkingen til over 1.800 studier hos Samordna opptak. I år tilbys det rekordmange studieplasser.
Annonse

I 2024 er det rundt 78.000 utlyste studieplasser, fordelt på over 1.800 studier ved fagskoler, høyskoler og universiteter.

– Det er gledelig å se hvor stor variasjon det er i valgmulighetene søkerne har i år. At det i tillegg er så mange studieplasser, gjør at rekordmange kan få muligheten til å tilegne seg kompetanse og starte på en utdanning i 2024, sier Sveinung Skule, direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.

Annonse

Flere muligheter på universitet og høyskoler
Det er en liten økning i antall studier som tilbys ved universiteter og høyskoler, sammenlignet med i fjor. I år er det nesten 64.000 studieplasser fordelt på de rundt 1.400 studiene søkerne kan søke på gjennom Samordna opptak.

– Det er stor knapphet på grupper med høyere utdanning, og knappheten vil trolig øke fremover. De vi utdanner i dag, skal løse morgendagens utfordringer, sier Skule.

Mange nye fagskoletilbud
Søkerne som ønsker å ta høyere yrkesfaglig utdanning på fagskole, har i år nesten 500 studier å velge mellom gjennom Samordna opptak. Rundt 100 av disse studiene er nye studietilbud.

– Høyere yrkesfaglig utdanning er viktig for å løse de kompetanseutfordringene næringslivet og vi som samfunn står overfor i årene som kommer. Skal vi møte disse utfordringene trenger vi flere med solid yrkesrettet kompetanse, sier Skule.

Én søknad til flere studier 
Gjennom Samordna opptak kan du enkelt søke opptak til flere læresteder og studier med bare én søknad. For de som ønsker å søke opptak til både fagskole og universitet eller høyskole kreves det to søknader.

Søkerne har fortsatt god tid til å bestemme seg for hvilke utdanninger de skal søke på. Søknadsfristen er 15. april, og både Samordna opptak og lærestedene står klare til å bistå søkerne med råd og informasjon underveis i søkeprosessen. I tillegg kan søkerne finne informasjon om de forskjellige studiene og yrkene på utdanning.no.

Er du i tvil om hva du skal søke? Karriereveiledning.no tilbyr gratis karriereveiledning på chat, telefon og gjennom verktøy på nettsiden.

Publiseringsdatoer for årets søker- og opptakstall finner du i informasjonsplanen for Samordna opptak for 2024 . 

Fakta:
Samordna opptak koordinerer opptaket til 27 universiteter og høyskoler og 26 fagskoler.

1. januar 2022 ble Samordna opptak en del av Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir). Direktoratet er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit, NSD og NOKUT. 

Nøkkeltall for universitet og høyskoler: 

Studieplasser ved universitet og høyskoler63 758
Studier ved universitet og høyskoler1 364
Antall universitet og høyskoler du kan søke på gjennom Samordna opptak27
Nye studier ved universitet og høyskoler76

Nøkkeltall for fagskoler:  

Studieplasser ved fagskoler som tilbys gjennom Samordna opptak 14 314 
Studier ved fagskoler du kan søke på gjennom Samordna opptak 496 
Fagskoler som er en del av Samordna opptak 26 
Nye fagskolestudier 107 
Direktør i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Sveinung Skule.
Del:
Annonse