2. mars 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det er fortsatt behov for folk innen helse og omsorg samt undervisning i Buskerud. (Illustrasjon: Pexels / Jonathan Borba)

Ledigheten øker: 4.942 arbeidssøkere i Buskerud i januar

I januar var 4.942 personer registrert som helt ledige, delvis ledige eller arbeidssøkere på tiltak i Buskerud. 3,6 prosent av arbeidsstyrken er dermed registrert som arbeidssøkere. Også i Øvre Eiker og Drammen øker nå ledigheten.
Annonse

I Øvre Eiker er det nå 208 helt ledige og det tilsvarer 2,0 prosent av arbeidsstyrken. Det er 35 flere enn ved utgangen av desember, men bare 12 flere enn på samme tid i fjor. I tillegg kommer 87 personer på ulike arbeidsmarkedstiltak. Det er 13 flere enn i fjor på denne tiden.

I Drammen er det 1.412 helt ledige. Det tilsvarer 2,7 prosent av arbeidsstyrken og det er det nest høyeste tallet i fylket bare slått av Modum som har 2,8 prosent av arbeidsstyrken uten fast jobb.

Annonse

Drammen har i tillegg 312 på ulike tiltak og det er en økning på 23 fra utgangen av desember, men 18 færre enn på samme tid i fjor.

Buskerud fylke
Blant arbeidssøkerne var 3.168 personer registrert som helt ledige i januar. Det utgjør 2,3 prosent av arbeidsstyrken. Buskerud ligger altså like over landsgjennomsnittet på 2,1 prosent.

Bruttoledigheten, som er summen av helt ledige og arbeidssøkere på tiltak, var på 3.890 personer. Det tilsvarer 2,8 prosent av arbeidsstyrken. I tillegg var 1.052 personer registrert som delvis ledige.


Sammenlignet med januar i fjor, er nå 491 flere personer registrert som helt ledige i Buskerud, en økning på 18 prosent. Bruttoledigheten har økt med 558 personer (+19 prosent).

Antallet delvis ledige har også økt sammenlignet med samme måned i fjor. I januar var 1.052 personer registrert som delvis ledige i Buskerud. Det er en økning på 67 personer (+7 prosent) sammenlignet med samme måned i 2023.

– Det er et godt arbeidsmarked i Buskerud, selv om vi har hatt en gradvis økning i arbeidsledigheten det siste året. Vi ser nå også at det blir flere helt ledige permitterte, med en økning på 42 prosent i Buskerud sammenlignet med i fjor, sier direktør for Nav Vest-Viken, Inger Anne Speilberg.

Nav registrerte 2.371 nye ledige stillinger i Buskerud i januar. Det er som på samme tid i fjor. 644 av de utlyste stillingene er innen helse, pleie og omsorg, 226 er innen undervisning 217 er innen industriarbeid.

Del:
Annonse