18. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Frivillige vil ikke trenge løyve for å ta frivillige transportoppdrag i framtiden. (Illustrasjon: Jan Baborak)

Seier for frivilligheten: Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomite støtter nå å unnta frivillige organisasjoner fra plikten til drosjeløyve ved transportoppdrag. – Vi er glade for at frivilligheten bli lyttet til, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.
Annonse

Organisasjonen har jobbet for å unnta frivillige organisasjonen fra løyveplikten, blant annet i møter med Samferdselsdepartementet, og har også fått laget en rapport som kartlegger frivillige organisasjoners transportoppdrag. Slik regelverket er i dag, kreves det i utgangspunktet transportløyve for frivillige oppdrag som å frakte flyktninger til fritidstilbud, eldre til helsetilbud og unge til fotballkamp så lenge de frivillige får utgiftsdekning for det. Det har Frivillighet Norge reagert på.

Støtte fra Samferdselsdepartementet
Høsten 2023 kom Drosjeutvalget sin første delutredning. Den foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og som utføres med kjøretøy som er registrert for ni eller færre personer.

Annonse

Innstillingen fra Regjeringen ved Samferdselsdepartementet støtter et unntak fra plikten til drosjeløyve etter yrkestransportloven § 9 for de som driver uten vederlag. Departementet viser blant annet til Frivillighet Norges høringsinnspill, og skriver at «Flere av de som støtter forslaget peker på at dette er svært viktig for frivilligheten. Departementet støtter utvalgets forslag om at kravet om drosjeløyve kun skal gjelde for de som driver transport mot vederlag med mål om fortjeneste».

Enstemmig i Transport- og kommunikasjonskomiteen
Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til yrkestransportloven nå, og støtter enstemmig den foreslåtte endringen.

Glade for å bli lyttet til
– Vi er glade for at både Drosjeutvalget, Samferdselsdepartementet og en samlet Transport- og kommunikasjonskomité har lyttet til frivillighetens behov. Løyveplikten har potensielt store konsekvenser for mange organisasjoners aktivitetstilbud, og det har hastet å få på plass en løsning, sier Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Del:
Annonse