24. april 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Det har vært en solid nedgang i antall gårdsbranner i fjor, men fortsatt brenner dyr inne. (Illustrasjon)

Har aldri vært færre landbruksbranner – målet er null tapte dyreliv

2023 ble året med det laveste antallet landbruksbranner som er registrert. God forebyggende innsats fra bøndene, med satsing på brannforebyggende el-kontroll, er hovedforklaringen på at antallet branner har hatt en fallende trend de siste i 10 år.
Annonse

Likevel omkom det husdyr i seks branner i 2023, og landbruket vil fortsette den forebyggende innsatsen med uforminsket styrke til null-visjonen for husdyrbranner er nådd, skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

Etter mange år med god innsats fra bøndene og positiv utvikling for landbruksbranner, viste 2023 det lavete antall branner som hittil er registrert. Landbruket har hatt en fallende trend i branner siden brannforebyggende el-kontroll ble innført i 2014. Da var antall branner i driftsbygninger 247, og med 101 branner i 2023, er det mer enn halvert siden toppåret for 10 år siden.

Annonse

Hovedårsaken til branner i landbruksbygg er elektrisk anlegg, og Mattilsynet stiller krav om faglig kontroll av elektrisk anlegg i bygg med husdyr hvert 3. år. Forsikringsselskapene stiller konkrete krav om brannforebyggende el-kontroll etter standard fra Norsk Elektroteknisk Komité for «El-kontroll landbruk» (NEK 405-3 tillegg B), både i driftsbygninger og bolighus på gårdsbruk.


Kontrollen innebærer en sjekk av typiske brannfarlige el-feil og bruk av varmesøkende kamera, som effektivt avdekker varmgang i elektrisk anlegg og utstyr.

Norge var også først ute med brannalarm for husdyr, og i år er det 20 år siden kravet til brannalarm ble innført. For øvrig er gjennomføring av service og årskontroll viktig for å sikre et velfungerende brannalarmanlegg. Det er også krav om varsling til mobiltelefon, og siden 2G-nettet fases ut i 2025 jobbes det med å få skiftet alle gamle alarmeringer som benytter 2G-nettet.

Dessuten har over 12.000 bønder vært på kurs i brannforebygging og praktisk slukkeøvelse de siste årene, og nesten like mange naturbrukselever har deltatt på kurs i brannforebygging i regi av Norsk landbruksrådgiving.

Målet er fortsatt nedgang og null dyreliv tapt i brann sier styreleder i Landbrukets brannvernkomité Einar Frogner.

Del:
Annonse