21. juni 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

Boligkundene bør kunne stole på at tilbydere av tilstandsrapporter virkelig er bygningssakkyndige, hevder fagskolestudenter i ny rapport. (Foto: Ingun Alette Mæhlum)

Kjøpe hus? Tilstandsrapporten kan være laget av ufaglærte

Med dagens regler kan ikke vanlige boligkunder vite om tilstandsrapporter er laget av fagfolk, ifølge en ny studie. Forfatterne av en ny studie mener løsningen er å kreve formell kompetanse.
Annonse

Det er en utbredt misforståelse at en bygningssakkyndig som tilbyr boligtaksering må oppfylle bestemte krav, konkluderer fire studenter ved Fagskulen Vestland i en hovedprosjektrapport. De mener dette henger dårlig sammen med at takstbransjen har fått et større ansvar i boligomsetningen.

I prosjektarbeidet har de utført spørreundersøkelser i liten skala og gjort intervjuer med ledere i bransjeorganisasjoner innen taksering og eiendomsmegling samt kartlagt synspunkter også fra andre fagmiljøer som er relevante i boligomsetningen.

Annonse

– Svarene etter en rundspørring blant et utvalg husstander viste at alle trodde bygningssakkyndig er en beskyttet tittel som forutsetter dokumentert utdanning, og at de også ønsker at det skal være slik, sier Jon Kristian Høiland, som er en av de fire studentene bak rapporten.

Husstandsmålingen viste også bred støtte til endringene i avhendingsloven, som innebærer at det fra 2022 ikke har vært adgang til å selge en bolig «som den er».

Trenger dokumentert kunnskap
– Ved at selgere ikke lenger kan ta forbehold når det gjelder boligens tilstand, blir dokumentasjonen i takstrapport og salgsoppgave desto viktigere. Derfor er det vanskelig å forstå at vi i lovarbeidet unnlot å innføre krav til dokumentert kunnskap hos den bygningssakkyndige, sier Høiland.

Rapportens medforfattere er Gøran Nustad, Halvard Brottveit og Carl Magnus Håvemoen. De fire har nå gjennomført tredje og siste år av studieretningen «bygningssakkyndig for tilstandsanalyser». Alle er gjennom sin ansettelse i ulike takstforetak knyttet til bransjeorganisasjonen Norsk takst.

Høiland mener utdanningen de har gjennomgått gir viktig kunnskap for å fylle rollen som bygningssakkyndig i boligomsetningen. Han peker blant annet på forståelse for fuktproblematikk, byggskader, mekanikk, geofag, geomatikk, bygningsfysikk, lover, krav og standarder.

Jobber for kompetansekrav
Ønsket om å innføre kompetansekrav for bygningssakkyndige deles av Daniel Ø. Helgesen, som er administrerende direktør i Norsk takst. Han er også blant dem som har vært intervjuet i arbeidet med studentenes rapport.

– Dette har vi jobbet for lenge, og det burde absolutt vært innført da avhendingsloven ble endret. Å få krav til kompetanse for bygningssakkyndige på plass, vil være en naturlig sluttføring av reformen for tryggere bolighandel, sier Helgesen.

Norsk takst organiserer storparten av takstforetakene her i landet, og har selv klare regler om fagbasert sertifisering av egne takstingeniører. Mangelen på et felles, lovregulert rammeverk innebærer allikevel et smutthull som useriøse aktører kan benytte seg av, mener Helgesen.

Han viser til at ønsket om kompetansekrav deles av både Norges Eiendomsmeglerforbund, Huseierne og Forbrukerrådet.

– Signaler fra flere partier tyder på at politikerne kan komme til samme konklusjon i neste runde. Vi tar med oss rapporten fra fagskolestudentene inn i den videre dialogen med politikere og myndigheter, sier Helgesen.

Del:
Annonse