19. juli 2024

Din lokalavis på nettet – Nært og nyttig

SJEKK SKATTEKORTET PÅ MOBIL: Mange bør sjekke skattekortet sitt for å være sikker på at de unngår restskatt neste år.

Har du lån sammen med andre? Sjekk skattekortet ditt!

Rundt 1,6 millioner personer bør sjekke skattekortet sitt en ekstra gang i år. Hvis ikke risikerer de restskatt neste år.
Annonse

Fra og med i år blir lån og renter på lån fordelt likt i skattemeldingen. Det betyr at to personer som har lån sammen, får oppgitt halvparten av lånet og rentene hver. Tall fra Skatteetaten viser at rundt 1,6 millioner blir berørt av dette.

Selv om fordelingen er gjort i skattemeldingen, blir det ikke automatisk fordelt i skattekortet for 2024. Derfor bør alle som har lån sammen sjekke opplysningene i skattekortet.

Annonse

– Du risikerer å få restskatt hvis hele lånet står oppført i ditt skattekort, men du bare skal ha halve. Om du ikke endrer, så betaler du mindre skatt enn du skal i løpet av året, og du vil derfor risikere restskatt, sier Marta Johanne Gjengedal, divisjonsdirektør i Skatteetaten.

Betaler for lite i skatt
Hvis lånet er fordelt mellom dere i skattemeldingen, men ikke i skattekortet, risikerer én av dere å betale for mye skatt og én for lite.

Gjengedal forklarer hvordan det henger sammen:
– Skattemeldingen oppsummerer året som har gått, mens skattekortet er en foreløpig beregning, basert på opplysninger fra tidligere skattemeldinger og skatteoppgjør. Hvis opplysningene i skattekortet ikke stemmer er det viktig at du selv endrer dem, slik at du betaler riktig skatt gjennom 2024.

Lånet påvirker hvor mye skatt du skal betale fordi du får fradrag for renter du betaler på lånet. Hvis hele lånet står på én av dere i skattekortet, blir skatten lavere for den personen fordi vi beregner at denne personen skal ha hele fradraget.

Når skattemeldingen kommer er lånet og fradraget fordelt likt mellom dere. Da kan den personen som har hatt hele lånet i skattekortet få restskatt og den andre kan få skatt til gode. Derfor er det viktig at dere begge sjekker skattekortet, slik at lånet står oppført og fordelt slik det gjør i skattemeldingen.

Slik sjekker du
I skattekortet finner du ett felt for «Lån» og ett for «Renter på lån og gjeld». Her er beløpet på lånet og rentene forhåndsutfylt. Hvis dere ikke har endret skattekortet eller skattemeldingen for tidligere år, står ofte hele beløpet på én person. Husk at begge må sjekke at lån og renter i skattekortet stemmer med det som står i skattemeldingen.

Sjekk at beløpene stemmer med den fordelingen dere skal ha. Hvis dere er to som har lån sammen, og dere skal ha halvparten hver, skal hver av dere ha halve beløpet av både lånet og rentene på lånet i hver deres skattekort. Har dere en annen fordeling, for eksempel at du skal ha 70 prosent av lån og renter, skal du ha 70 prosent av beløpene i ditt skattekort.

Hvis du er usikker på hvor mye du kommer til å betale i renter i løpet av året, kan du sjekke nedbetalingsplanen som du har fått fra banken, eller ta kontakt med banken din.

Les mer om endring av skattekort og fordeling av lån og renter på Skatteetaten.no.

Del:
Annonse